– Bærekraft er en kilde til innovasjon

Orklas nye «Naturli Café»  åpner øynene for plantebasert mat. Orkla er en ledende leverandør til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet, med virksomhet i mer enn 20 land. Omsetningen i 2019 var på 43,6 milliarder kroner. Antall ansatte på Oslo-kontoret er rundt 900.

– Stadig flere ønsker å endre kostholdet og velge produkter som er bra for klima og miljø.

Det sier Ellen Behrens, som er bærekraftssjef i Orkla, hvor de jobber målrettet med å utvikle nye løsninger som er bra for miljøet og verdsatt av forbrukerne. På den måten går bærekraft og lønnsomhet hånd i hånd.

Vi runder en sving, og i store, røde bokstaver står Orkla-logoen utenfor den 16 etasjer høye bygningen på Skøyen. Det er rundt et år siden bedriften byttet kontorer til det de kaller en kilde til inspirasjon. Solceller i tak og rekkverk, sedumtak, sykkelvask og 600 plasser til sykkelparkering er noen av klimatiltakene bygget har å tilby.

– Vi ønsker å engasjere hele organisasjonen for å gjøre bærekraft til en integrert del av måten vi jobber på, forteller Behrens.

Summingen av mennesker siver ut mellom de nye byggene. Naturli Café ligger mellom de store, lysegrå byggene, og gjennom vinduene er det vanskelig å unngå å se de frodige plantene og lange køen med mennesker. I dag er det litt over en uke siden kaféen åpnet, og det har vært stor pågang. Naturli drives av ernæringsfysiolog Pernille Hellkås, og i tillegg til å være en kafé, er den også et innovasjonssenter for å teste nye produkter.

Behrens åpner opp døren til kaféen, og lukten av nytraktet kaffe slår mot oss.

– Kaféen er åpen for alle, og skal fungere som et møtested for folk som er opptatt av en sunn og klimavennlig livsstil, sier Behrens. Hun forteller at de tidlig forstod forretningspotensialet i bærekraft.

 

Café Naturli åpnet dørene 17. august i år.

 

Satser på planter

– Bærekraftsutfordringene medfører ansvar for næringslivet, vi må bidra til å løse de problemene som er knyttet til vår egen verdikjede. Samtidig ser vi bærekraft som en viktig kilde til innovasjon og mer konkurransedyktige produkter, mener Behrens.

Orklas to største veganske merkevarer, Anamma og Naturli, gav i 2019 en omsetning på rundt 500 millioner norske kroner – en vekst på 40 prosent fra året før. I oktober 2019 spådde Nordea Markets kraftig vekst for merkene fremover.

– Vi har identifisert noen spesifikke vekstmuligheter, og plantebaserte matvarer er et av områdene vi satser på. Undersøkelser viser at rundt 6 av 10 er villige til å spise mindre kjøtt for å redusere klimapåvirkningen, forklarer Behrens.

 

Bidrar til Parisavtalen

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, er det anslått at alle sektorer må halvere sine klimagassutslipp de neste ti årene. Orkla har satt klimamål som har blitt godkjent av Science Based Target initiative (SBTi) som er 63 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2025 og 77 prosent reduksjon innen 2040. Dette innebærer at de tar sin andel av de utslippskuttene som må skje, og er i full gang med arbeidet.

 

De siste fem årene har bedriften redusert klimagassutslippene fra egen virksomhet med mer enn 50 prosent.

– Vi må ta innover oss at klimaendringene og utfordringene i økosystemene kommer til å påvirke oss alle, og bidra til den omstillingen verden trenger, mener Behrens.

Det gjelder også bedriftene. Orkla har i lang tid vært opptatt av å ivareta sitt samfunnsansvar, ved å adressere viktige problemstillinger knyttet til produksjon av råvarer og egen produksjon og drift.

 

Nye samarbeid for en sirkulær verdikjede

I 2017 satte Orkla langsiktige bærekraftsmål frem mot 2025, og ambisjonen er å være et ledende selskap på dette området. For å kunne tilby bærekraftige mat- og dagligvarer må de i tillegg til klimapåvirkningen også håndtere bærekraftsutfordringer knyttet til emballasje og råvarer.

– For å hindre plastforsøpling jobber vi sammen med emballasjeleverandørene våre, i tillegg til eksterne fagfolk, for å utvikle nye emballasjematerialer. Disse kan være både enklere å gjenvinne og basert på alternative råvarer fra fornybare ressurser. Samtidig forsøker vi å bidra til mer sirkulære verdikjeder, forklarer Behrens.

Orkla har gått inn i flere samarbeid, både i Norge og internasjonalt, med andre selskaper, organisasjoner og forskningsinstitusjoner innenfor verdikjeden for emballasje. Blant annet har Behrens ledet Forum for sirkulær plastemballasje, som i 2019 utarbeidet et veikart for hvilke endringer som må skje både i infrastruktur og emballasjeutvikling for å nå de gjenvinningsmålene som EU har satt.

– Visjonen er at all brukt emballasje gjenvinnes og blir til råvare som brukes i nye produkter, sier Behrens.

Medlem i UN global Compact

Orkla har vært medlem i UN Global Compact siden 2005, og er aktive i løsningsplattformene for sirkulære og karbonnøytrale forretningsmodeller og havplattformen.

– Bærekraftsutfordringene er komplekse og krever samarbeid. Jeg håper at vi gjennom løsningsplattformene lykkes i å etablere konkrete samarbeidsprosjekter på noen viktige områder, sier Behrens.

Hun forteller at kunnskapen de har tilegnet seg gjennom de norske plattformene vil bli delt med Orklas selskaper i andre land.

 

Bærekraft = business

Skal vi løse de store komplekse utfordringene verden står ovenfor er det avgjørende med internasjonalt samarbeid på tvers. Vi i UN Global Compact mener at Orkla er et godt eksempel på hvordan næringslivet gjennom samarbeid med andre kan bidra til gode bærekraftige løsninger som også er lønnsomt for bedriften.

 

FLERE HISTORIER

Fremtidens næringsliv: Fra krise til rå innovasjonskraft

Skal vi møte krisene vi nå står i på en bærekraftig og fremtidsrettet måte, trenger vi en langtidsplan for å finans...

Les mer

Åtte eksempler på at bærekraft = businessmuligheter

Mange tror at i å nå bærekraftsmålene ligger det mange ofre i form av økonomisk tap, mindre ressursbruk, sparebluss o...

Les mer

Fremtidens næringsliv 

Både forbrukerne, finansaktørene og myndighetene krever nå et næringsliv som gjør bærekraft til business og klima ti...

Les mer