Bærekraftsnytt

Energibyrå gir verden dårlig tid, men havvindindustrien nærmer seg olje-nivå

Det internasjonale energibyrået (IEA) understreker i ny rapport at verden fremdeles er langt unna å nå klimamålene i Parisavtalen. På hjemmebane har både statsbudsjett blitt lagt frem, ny regjeringsplattform blitt lansert og nye ministre har fått nøkkelen til sine nye kontorer – alt med stor betydning for fremtidens næringsliv.

Det internasjonale energibyrået (IEA) understreker i den nye World Energy Outlook-rapporten at verden fremdeles er langt unna å nå klimamålene i Parisavtalen. For å nå 1,5°C-målet må «netto null-scenarioet» få økt oppmerksomhet og fremtidige strategier må tilpasses denne.

Utover netto null-scenarioet for å nå 1,5°C-målet greier byrået ut om tre andre scenarioer med ulike gradestokksutsikter: Sustainable Development Scenario (1,65°C), Announced Pledges (2,1°C) og Stated Policies (2,6°C).

Byrået poengterer at et av de viktigste tiltakene OECD-landene kan gjøre for å nå klimamålene er å ikke utforske og etablere ny olje- og gassfelt for å dekke etterspørselen for energi som eksisterer nå, men heller investere i vindturbiner, solcellepaneler og batterier.

Rapporten viser til at er store muligheter i det grønne skiftet, og trekker frem at markedet for grønne energikilder kan vokse til over 1.000 milliarder dollar i året innen 2050. Det er på samme nivå som dagens oljemarked, skriver E24.no.

Den «nye oljeindustrien» forblir i Rogaland

I Surdal i Rogaland bygges en fabrikk i et steinbrudd som skal produsere havvind-møller. I første omgang trengs 2300 ansatte, men over de neste årene kan det bli behov for 7600 ansatte på fabrikken.

– Dette er en næring med et eksportpotensiale på 100 milliarder kroner i året, og gjerne enda mer i kommende år. Da er vi på samme størrelse som fiskerinæringen, og vi begynner å nærme oss olje og gass, sier sjefsforsker i Sintef, John Olav Giæver Tande til NRK.

Fabrikken er strategisk plassert i Nordsjø-feltet Utsira Nord hvor Norges første storskala flytende havvind park skal etableres. Produksjonen i Surdal forventes å starte opp i 2027.

Siste Solberg-budsjett – første Støre-plattform

En av den borgerlige regjeringens siste handlinger var å legge frem statsbudsjettet for 2022. Blant forslagene som kommer frem i budsjettet øker CO2-avgiften med 28 prosent, og øker dermed fra 591 til 766 kroner. Samtidig er til sammen 5 milliarder kroner øremerket for å styrke klima- og miljøtiltak, blant dem går nærmere 3,5 milliarder til Norges største klimaprosjekt noen gang, Langskip.

I den politiske overgangsuken ble også Hurdalsplattformen presentert av Støre og Vedum. Tre høydepunkter for næringslivet vil bli det økte statlige samarbeidet med næringslivets bærekraftsinnsats, muligheter for et grønt statlig investeringsselskap og grønn skattereform for næringslivet. 

Den nye kommunal- og distriktsministeren, Bjørn Arild Gram skal fortsette å ha koordineringsansvaret, og blir med det Nikolai Astrup sin etterfølger som bærekraftsminister. Klima- og miljø minister blir Espen Barth Eide, og Jan Christian Vestre blir næringsminister. Se alle ministre og deres ansvarsområder her.

Støre-regjeringen. Foto: Regjeringen.no

«Windstaller Alliance»

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har gjennom sine selskaper Aker Solutions, DeepOcean og Solstad Offshore inngått et nytt samarbeid for å satse på fornybar energi. Dagens Næringsliv kunne denne uken rapportere om at Røkke og Fredriksen etablerer partnerskapet «Windstaller Alliance».

Formålet er å samle produktleveranser, fabrikasjonstjenester, marine operasjoner og ingeniørtjenester, for å effektivisere produktkjeden.

– Dagens forsyningskjede for offshore fornybarmarkedet er sterkt fragmentert og etter vårt syn suboptimalt når det gjelder effektivitet, kostnad, risiko og miljøavtrykk, sier Guro Høyaas Løken, som blir leder for alliansen, til DN.

Ferd-eier om sosialt entreprenørskap

I ukas podkast tok vi en prat med Ferd-eier Johan H. Andresen om hvordan de satser på sosialt entreprenørskap og tilrettelegger for flere former for kompetanse i arbeidslivet.

– Kjernen er å se etter potensiale, heller enn at disse menneskene er det synd på. Mange av dem har veldig god utdannelse, de er unike – jeg kaller det superkrefter, sier han i podkastepisoden.

Hør hele praten her, eller der du vanligvis lytter til podkast.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: FNs høynivåuke, mindre midler til grønne skip og lovnader om karbonnøytralitet i oljesektoren

Investeringsstans i kullkraftverk, flere midler for klimainvestering og økt fokus på samarbeid var blant høydepunktene ...

Les mer

Bærekraftsnytt: Én milliard kroner til grønn omstilling og nytt havvindanlegg på vei

Den sittende regjeringens grønne plattform bevilget denne uken én milliard kroner fordelt på elleve prosjekter som bidr...

Les mer