Veien til fremtidens havnæring

Et omvendt oljeeventyr

Veien til fremtidens havnæring: Under Nordsjøen skal CO2 pumpes tilbake i bakken, hvor oljen en gang kom fra. En helt ny verdikjede må på plass for å skalere karbonfangst og -lagring.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er en av mange nøkkelfaktorer for å nå Parismålene og begrense oppvarmingen til under 2 grader.

Aker Carbon Capture og Microsoft Norge har nylig signert en intensjonsavtale med Ørsted om å støtte utvikling av karbonfangst ved danske fabrikker, og potensielt lagre fanget CO2 i norske geologiske formasjoner, gjennom prosjektet Northern Lights.

Det betyr at CO2 skal tilbake i havbunnen under Nordsjøen, hvor vi har hentet opp vår oljerikdom. Blant alle næringer til havs er CCS blant de nyere.

Denne episoden er en del av serien Veien til fremtidens havnæring, som er støttet av Den norske Unesco-kommisjonen.

Unike forutsetninger

– Her på berget har vi kanskje noen litt unike forutsetninger for dette. Vi har en bevist gjennomføringsevne på store prosjekt, som jeg tror er noe av det som taler for Norge nå, sier Ole Henrik Ree i Microsoft Norge.

For å skalere CCS i det omfanget som er nødvendig, må negativt karbon bli en handelsvare.

Da må det etableres helt nye verdikjeder. Heldigvis er ikke alle aspekter ved CCS nybrottsarbeid.

– Dette er ikke ny teknologi, CO2 har blitt separert og lagret på Sleipner og Snøhvit i mange år, sier Hanne Rolén.

Et omvendt oljeeventyr

Nå handler det om skalering av karbonfangst og -lagring som en del av klimaløsningen. Og det som har vært en teknologi som flere ganger har mislyktes i skaleringen, kan med en solid satsing kanskje ta av.

– Det er et økt press i markedene, vi ser det på finanssiden, EU-taksonomien, og grønne investeringer som forventning til hvordan vi skal komme oss igjen etter pandemien. Dette tiåret blir det tiåret hvor vi faktisk handler, sier Rolén.

Norge har Europas største olje- og gassforekomster, etter Russland.

Kan fullskalaprosjektet bli starten på et nytt – om enn omvendt – oljeeventyr?

Lytt til podkasten her, eller i din podkastspiller. Husk å abonnere for å ikke gå glipp av andre episoder!

 

FLERE HISTORIER