Bærekraftsnytt

EU-avgjørelse skaper debatt og gamle skip kan bli mer klimavennlige

Avgjørelsen om hvorvidt investeringer i atomkraft og gass kan klassifiseres som bærekraftige ble denne uken endelig tatt av EU-kommisjonen. Beslutningen er derimot ikke populær på alle fronter. Samtidig har Grieg-gruppen startet et pilotprosjekt for å potensielt få større deler av skipsflåten over på grønn ammoniakk som drivstoff.

Siden EUs “Green Deal” ble lansert I slutten av 2019 har alle medlemsland og EU-kommisjonen debattert hvordan den skal se ut og hvilke løsninger som er bærekraftige. En tingene som har blitt klart er at på veien for at hele unionen skal bli utlippsfri innen 2050 må det komme midlertidige løsninger.  

De siste månedene har tanken om hvorvidt atomkraft og gass anses som bærekraftige vært et hett tema. Nå har kommisjonen kommet med sin vurdering; investeringer i gass og atomkraft kan, under visse kriterier, defineres som bærekraftige i henhold til EU-taksonomien.  

– EU har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2050 og vi må bruke alle tilgjengelige verktøy for å nå det målet. Da må vi også ha med privat sektor, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness ifølge Dagsavisen.  

Avgjørelsen har derimot ikke falt i god jord hos alle.

– EU-kommisjonen undergraver EUs troverdighet som klimaaktør betydelig. På FNs klimatoppmøte i Glasgow ble det tatt små skritt for å fase ut fossilt brensel. Likevel, dessverre, skrur kommisjonen allerede klokken tilbake og lar døren stå åpen for gassindustrien, sier Bas Eickhout, nestleder i EU-parlamentets miljøkomité til den britiske avisen The Guardian.

Målet med endringen er å akselerere omstillingen fra fossile energikilder slik som olje og kull, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.  

Nytt drivstoff for langtransportsshipping?

Skal denne bli mer grønn?
Kan denne bli mer grønn?

Grieg-gruppen lanserte denne uken et pilotprosjekt hvor formålet er å undersøke om grønn ammoniakk egner seg for langtransport for havet.  

– Nå har Norge jobbet mye med grønne løsninger i nærskipsfarten, for eksempel for ferger. Det vi gjør nå er å skalere opp den grønne satsingen til internasjonal skipsfart, der behovet er størst for grønne løsninger, sier Atle Sommer, leder for Grieg Star til E24/Bergens Tidene.  

Pilotprosjekt går i første omgang ut på å ombygge et av rederiets gamle skipsklasser– en L-klasse Open Hatch som strekker 200 meter og kan seile opptil 5000 nautiske mil.  

– Skipene i L-klassen skal seile i 20 år til, og de fleste redere internasjonalt har skip som skal leve i mange år. Derfor trenger man løsninger for å gjøre den eksisterende flåten grønn, understreker Sommer til avisen.  

To ferske podkastepisoder 

I podkasten Fremtidens Næringsliv har vi denne uken sluppet to nye episoder! Først snakket vi med Birgit Liodden fra The Ocean Opportunity Lab (TOOL), som har skapt en matchmaker-plattform for investorer og bedrifter: et “Tinder” for havnæringene. Dette har digitalisert klyngemodellen, mener hun.

– Klyngemodellen er gullet i norsk næringsliv, sier Liodden. 

TOOL har et mål om å bidra til å skape bærekraftige, innovative løsninger fra spede begynnelser. Plattformen vil bidra til at norske startups i mindre grad skal ha så tungt fokus på «ekstremt mye tidligfasepilotering». 

I den andre episoden tar Erik Giercksky fra UN Global Compacts havplattform og Annie Bersagel fra Folketrygdfondet for seg blå finans: finansieringen av havnæringer, som er særlig viktige for norsk økonomi. Mens hele verden ser til norsk oppdrettssektor, står det ikke like bra til på havvind.

– Nå går havvind-toget. Norge snakker, men handler ikke. Det står to propeller ute i Nordsjøen nå, tror jeg, sier Giercksky i podkasten.  

Han etterlyser større satsning og kompetanseflyt mot nye havnæringer. Dette har Folketrygdfondet allerede startet med. 

– Det har vært enorme endringer i selskapenes tilpasning siden 2018. Vi skal ikke lenger tilbake enn det for å se et stort skifte, sier Bersagel.  

Hør de to episodene her, eller der du vanligvis lytter til podkastene dine.  

 

FLERE HISTORIER

Topplederne møtte næringsministeren: – Still mer krav til oss!

Topplederne for noen av Norges største selskaper, NHO og Rederiforbundet satte fokus på tempo i den bærekraftige omstil...

Les mer

Bærekraftsnytt: Norges lengste fergerute blir utslippsfri, og tare er den nye plasten

Vestfjordstrekninga – fergeruten mellom Bodø og Lofoten – vil fra 2025 driftes av hydrogenferger som skal væ...

Les mer

Veien til fremtidens havnæring: Ny rapport: Havvind dominerer i havøkonomien i 2050

Veien til fremtidens havnæring: I 2050 vil brorparten av havinvesteringene være i havvind, forteller DNVs forskningslede...

Les mer