Debatt

Dugnad for et familievennlig arbeidsliv

I dag lever 150 millioner flere barn i fattigdom som følge av koronapandemien. For første gang på 20 år øker omfanget av barnearbeid i verden, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det samme gjelder ekstrem fattigdom, som øker for første gang på 30 år. Mer enn noen gang før trenger barn støtte fra sine foreldre, og foreldre trenger støtte fra sine arbeidsgivere.

Et familievennlig arbeidsliv som gir arbeidende foreldre nødvendig tid, tjenester og ressurser til å ta vare på sine barn, er avgjørende for å sikre barns grunnleggende behov og rettigheter. Det bidrar til likestilling, sosial og økonomisk utvikling i samfunnet. I Norge vinner arbeidstakere i lotto med rett til foreldrepenger, fødselspermisjon og fleksible arbeidsordninger. Dette er viktige tiltak som gjør det mulig å balansere rollene som arbeidstaker og forelder.

For flere hundre millioner arbeidstakere i det globale næringslivet, er situasjonen en helt annen. Grunnleggende arbeidsrettigheter som tilrettelegger for et trygt arbeidsliv, er i stor grad fraværende for arbeidere som produserer det vi kjøper og forbruker her hjemme i Norge. Lange arbeidsdager med lav lønn og mangel på ordninger for fødselspermisjon og barnepass, gjør at barn vokser opp under svært usikre forhold.

20. november markerer vi FNs internasjonale barnedag. I år etter år har vi kunnet sagt at verdens barn får det bedre – færre lever i sult og flere går på skole. Men i 2020 peker pilene i feil retning, for første gang på mange år.

Koronapandemien har ført til store forstyrrelser i verdens arbeidsmarkeder, massearbeidsledighet og tap av inntekt for barnefamilier verden over. Hardest rammet er de mest sårbare familiene i lavinntektsland, der det ikke finnes sosiale sikkerhetsnett til å fange opp dem som faller utenfor. For å hindre at de økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien forsterkes ytterliggere, er innføringen av et familievennlig arbeidsliv med umiddelbare tiltak, som beskytter inntekt og arbeidsplasser, helt avgjørende.

FN-organisasjonene UN Global Compact og UNICEF har derfor gått sammen om et arbeid som skal hjelpe arbeidsgivere å sikre trygge, familievennlige arbeidsplasser. Vi mener at et familievennlig arbeidsliv, over hele verden, bør bestå av betalt fødselspermisjon og mødrevern, amming- og ernæringsstøtte, fleksible arbeidsordninger og tilgang på barnepasstjenester, samt beskyttelse av inntekt og sosiale velferdsgoder. Nå er det viktig at både myndigheter og næringsliv følger opp, og sørger for at et familievennlig arbeidsliv står øverst på agendaen i gjenoppbyggingen etter pandemien.

Selv om vi har mye på stell her i Norge, kan vi ikke stikke hodet i sanden mens det globale arbeidsmarkeder svikter. Innkjøpsmakten vår må i aller høyeste grad bli tatt i bruk av norsk næringsliv. Vi må bruke det som et middel for å sikre at ansatte i andre land også har trygge arbeidsplasser å gå til. Ved å integrere krav om familievennlige tiltak i samarbeids- og innkjøpskontrakter, kan norske bedrifter spille en avgjørende rolle for barn og foreldre i sine verdikjeder der ute. Står næringslivet samlet i å løse dette, vil det være et avgjørende bidrag til at det fortsatt vil være håp om å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

På FNs barnedag er derfor det viktigste bidraget som norske bedrifter kan gjøre for verdens barn –å investere i tiltak og sette forventninger om arbeidsforhold som gjør at foreldre gjennom hele verdikjeden kan oppfylle sine egne barns rettigheter. Derfor ber vi næringslivet om å bli med på dugnaden for at et familievennlig arbeidsliv skal gjelde for alle – for norske og internasjonale arbeidere.

 

Rapporten «Family-friendly workplaces» kan lastes ned her.

Foto Camilla Viken, Carl J Asquini og  Kim Gabriellie, Moment Studio

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsrapportering: Fra 0 til 100 

Ved årsskiftet hadde ikke GK Gruppen et bevisst forhold til strategisk bærekraftsarbeid, og ikke hadde de kjennskap til ...

Les mer

– Vi ansetter ikke folk for å lage produktene våre, vi utvikler produkter for å kunne ansette folk

Mange bedrifter er opptatte av hvordan de kan bidra til bærekraftsmålene gjennom sin daglige drift. Vi tok en prat m...

Les mer

Det kokte i klimahuset under ungdomspartidebatten. Fra venstre: Edel-Marie Haukland (KrFU), Amalie Gunnufsen (UH), og Andreas Brännström (FpU).

Morgendagens partiledere om fremtidens næringsliv

Fremtidens politikere debatterte fremtidens næringsliv da UN Global Compact Norge inviterte ungdomspartitoppene til debat...

Les mer