Bærekraftsnytt

Rapportbonanza og Black Friday i sirkulærøkonomiens tid

Denne uken kom det flere rapporter som omhandler fremtidens næringsliv. I en av dem kom det en skikkelig gladnyhet. Den norskbaserte fornybarnæringen passerte for første 50 milliarder kroner i total omsetning. I DNV og Norsk Industri sin «Energy Transition Norway» ble det derimot fastslått at Norge mest sannsynlig ikke når sine klimamål.

Pandemiåret 2020 var første gang fornybarnæring hadde en omsetning på over 50 milliarder kroner. Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Eksportfinansiering Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP). I forhold til fjoråret er det en vekst på 15 prosent. Det var vindkraft på land som sto for det meste av inntjeningen, med 17,3 milliarder kroner, og deretter havbasert vindkraft med 13,9 milliarder.

2020 var også året fornybarnæringen passerte 15.000 sysselsatte for første gang. I fjor sto sektoren for hele 15.786 årsverk – opp fra 14.447 i 2019. I motsetning til omsetningen er det derimot vannkraft som er den største arbeidsgiveren, med 7.150 sysselsatte.

Grafikk: Kristine Monstad Stensland, E24. Kilde: Rapport: Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen i 2020, Multiconsult

På sikt skal derimot arbeidsplasser innenfor fornybarsektoren erstatte jobbene i olje- og gassindustrien. Det er et stykke igjen, men allerede ligger det an til å bli en et nytt «oljeeventyr».

Når ikke klimamålene

Dagen etter Multiconsult-rapporten, ble «Energy Transition Norge» sluppet av DNV og Norsk Industri. Den hadde ikke like gode nyheter.

Den slår fast at Norge mest sannsynlig ikke når klimamålet om å kutte 55 prosent av utslippene sine inne 2050. Rapporten mener Norge kun vil klare 24 prosent.

Aftenposten oppsummerer de øvrige hovedfunnene som:

  • Grønn industriell vekst og avkarboniseringsmål står i fare på grunn av utilstrekkelig elektrisitetsutbygging.
  • Olje- og gasseksporten er satt til en kontinuerlig nedgang, noe som resulterer i et økende eksportinntektsgap.
  • Norge har gode forutsetninger for nye, grønne eksportorienterte næringer men trenger drahjelp av myndighetene.

Finner alternativer på Black Friday

Black Week og Black Friday gikk av stabelen i år igjen. Hovedorganisasjonen Virke anslår at nordmenn vil legge igjen til sammen 16,5 milliarder kroner i fysiske butikker gjennom hele uken. For mange handelssteder markerer denne uken starten på julehandelen på ordentlig.

Dagen får kritikk for å støtte opp under et overforbruk, og derfor ikke tenker mye på gjenbruk. Nyere forskning viser at forbrukere ønsker seg et større miljøfokus rundt denne dagen, og flere bedrifter og organisasjoner gjør sitt for å få fokus over på dette. For eksempel arrangerer DNT Ung «Grønn fredag» som et motsvar til «Black Friday,  mens norske klesprodusenter donerer heller klær til Fretex. Sistnevnte har derimot også fått kritikk for å løse problemet i feil ende av verdikjeden.

Parterapi for klima og industri

Denne ukens podkast er Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender) og Atle Tranøy (konserntillitsvalgt i Aker) gjester. UN Global Compact Norges Kim Gabrielli leder to i en parterapiøkt.

– Det ligger ingen gevinst i å bekjempe miljøbevegelsen. Det er klimatrusselen som må bekjempes, og skal vi lykkes med det, er ikke veien å svekke vår felles styrke ved å drive gjørmebryting oss i mellom, sier Atle Tranøy.

Men kan miljøorganisasjoner være opptatt av verdiskaping? Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener at et næringsliv i endring kan tjene på å akseptere høyere standard.

– Veldig ofte er det miljøbevegelsen og sivilsamfunn som begynner å komme med å utforme krav – strenge miljøkrav, oppfølging av arbeiderrettigheter, sier Riise.

Hør hele episoden her, eller i din podkast-app

 

FLERE HISTORIER

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune

Innbyggertallet synker – svarer med fornybarsatsing

På 50 år har innbyggertallet i Berlevåg mer eller mindre blitt halvert. Nye hjørnesteinsbedrifter for å snu utvikling...

Les mer

Fortums gjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Foto: Einar Aslaksen / Fortum Oslo Varme

Bærekraftsnytt: EU-nei til norsk karbonfangst og «Havets Tesla» rulles ut

Denne uken fikk gjenvinningsanlegget på Klemetsrud nei til midler fra EU. Målet var å finansiere et karbonfangst- og la...

Les mer

Grønn industri kan bli som oljeeventyret

For å tilrettelegge for det grønne skiftet og skape fremtidens næringsliv trengs kompetanseoverføring på tvers av ...

Les mer