EPISODE 98: Hvordan kan samfunnet tilrettelegge for en aldersvennlig fremtid?

Nå lever vi nærmere 30 år som pensjonister. Det er ⅓ av livet. Denne samfunnsendringen stiller Norge overfor store utfordringer: Nedgangen i fødselstall kombinert med økende levealder vil føre til en dobling av antallet pensjonister de neste 20 årene. Hva vil dette bety for samfunnet? Hvordan kan vi sikre at både næringslivet og pensjonistene kommer best mulig ut av situasjonen vi snart befinner oss i?

 

 

Wenche Halsen, leder for senteret Aldersvennlig Norge, er gjest i denne ukens episode av Fremtidens Næringsliv. Hun understreker viktigheten av å planlegge for de siste 30 årene av livet vårt, og sier:

– Vi planlegger det meste i livet, hva vi skal utdanne oss til, hvor vi skal bo, hvor vi skal reise på ferie, og da sier det seg nesten selv at man også bør planlegge for de siste 30 årene av livet vårt.

Med en økende levealder og nedgangen i fødselstallene står Norge ovenfor en stor samfunnsendring, og Halsen deler sine tanker om hvordan både næringslivet og pensjonister kan komme best ut av situasjonen i den kommende episoden av Fremtidens Næringsliv.

Økt pensjonsalder kan gi milliardgevinst for bedrifter

Det er utvilsomt mye å vinne på å ansette eldre arbeidstakere og ta vare på deres kompetanse. Flere byer og bedrifter har allerede begynt å tilrettelegge for eldre arbeidstakere. Tall fra Senter for seniorpolitikk viser at hvis dagens gjennomsnittlige pensjonsalder økes med bare ett år, fra 65 til 66 år, vil det bety en gevinst på hele 40 milliarder kroner.

Halsen foreslår flere tiltak for å gjøre overgangen til pensjonisttilværelsen enklere. Å bytte til mindre krevende yrker er en løsning for de som har jobbet lenge og vil redusere arbeidsbelastningen. Men arbeidsgivere har en tendens til å foretrekke nyutdannede og yngre arbeidstakere, og eldre arbeidstakere har derfor vanskeligere for å få jobb.

For å nå bærekraftsmålene må Norge også satse på å nå de sosiale og økonomiske målene. Dette kan oppnås gjennom å skape et aldersvennlig samfunn som utnytter de ressursene som finnes og involverer eldre på en bedre måte.

Vil du vite mer om hvordan Norge kan tilpasse seg den økende andelen pensjonister og skape et aldersvennlig samfunn? Lytt til denne ukens episode av Fremtidens Næringsliv med Wenche Halsen som gjest:

 

… eller der du ellers finner dine podkaster.

 

FLERE EPISODER