– Tillitsbasert ledelse er svaret – hva var spørsmålet?