EPISODE 64: – Tillitsbasert ledelse er svaret – hva var spørsmålet?

Fremtidsrettede arbeidsgivere gir fleksibilitet, meningsfylt arbeid og tør å eksperimentere, har en Abelia-ekspertgruppe funnet. Reelt samfunnsansvar troner også høyt på listen til arbeidstakere, forteller Anders Dysvik (BI) og Cecilie Heuch (Telenor).

– Pandemien har vært et godt eksempel på hvorfor det er lurt å vise de ansatte tillit. Når man ser på produktivitetstall under perioden med påtvunget hjemmekontor, som er den verste typen hjemmekontor, har nær sagt alle bidratt etter beste evne. Og da er min bestemte oppfatning at det kommer de nok til å fortsette å gjøre også etter at de er vaksinert, sier Anders Dysvik.

BI-professoren har ledet et utvalg som Abelia satte ned for å svare på spørsmålet: Hva kreves for å være en god og fremtidsrettet arbeidsgiver?

– I rapporten setter vi selvfølgeligheter i system, med tanke på hva som kjennetegner en god organisasjon, sier Dysvik.

I tillegg til Dysvik (BI), består utvalget av ledere fra bl.a. DNV, Sintef, Skillhus, Telenor, Confrere og Abelia selv.

Alt om rapporten finner du her!

Utvalget har oppsummert sine funn i åtte særtrekk ved gode og fremtidsrettede virksomheter: 

  • Eksperimenterer og er positiv til endring
  • Utøver tillitsbasert ledelse
  • Legger til rette for mangfold og inkludering
  • Tilbyr arbeid med mening
  • Skaper arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet
  • Tilrettelegger for en velfungerende, fleksibel arbeidsplass
  • Investerer i kompetanse og ansattes utvikling
  • Utvikler en plan for lengre arbeidsliv

 

Blant de åtte punktene, trekker Dysvik spesielt frem tillit:

– Tillitsbasert ledelse er svaret, hva var spørsmålet?

Man skal ha tillit til de ansatte når de jobber hjemmefra. Men er fleksibilitet full frihet?

– Det vil onde økonomer si, svarer Dysvik lattermildt.

Cecilie Heuch er global HR-direktør i Telenor, og mener tight–loose–tight-prinsippet er en god måte å lede fleksibilitet på.

– Man må være tett på som leder når det gjelder å definere målsetningene. Deretter loose: deleger ansvar, la de ansatte finne ut hvordan arbeidsoppgavene bør løses. Og så tight: som leder må man oppsummere og lære av det.

For de yngre arbeidssøkerne er bærekraft og samfunnsansvar spesielt viktig, sier hun.

– Jeg spurte en praksisstudent: hva er det viktigste for deg når det gjelder å bli ansatt av en fremtidig arbeidsgiver? Da var det miljø. «Det er det eneste; det kommer jeg til å se på først», forteller Heuch.

Dysvik parafraserer BI-kollega Per Espen Stoknes når det gjelder etterspørselen etter meningsfulle oppgaver i arbeidslivet:

– Samfunnsansvaret til virksomheten må oppleves som ekte; at det ikke er et uttrykk for grønnvasking. Da er det viktig at det som frontes i stillingsannonser speiles i virkelighetsbildet de nyansatte møter når de kommer, supplerer Dysvik. 

Hør hele episoden under, eller finn den hvor enn du hører podkaster:

 

FLERE EPISODER

Røde punkter i NHOs veikart: – Dette er en tikkende bombe

Status er gjort opp for NHOs veikart til fremtidens næringsliv, og på tre punkter er det dårlig stilt: klima, kompetans...

Les mer

Mangfoldsledelse og fabelen om påfuglen som blir ansatt av en hund

Det er veldokumentert at mangfold i organisasjonen er et konkurransefortrinn. Men hvordan får man ut dette potensialet? D...

Les mer