Åtte eksempler på at bærekraft = businessmuligheter

Mange tror at i å nå bærekraftsmålene ligger det mange ofre i form av økonomisk tap, mindre ressursbruk, sparebluss og moderasjon. I det store bildet er sannheten en annen: investeringsmuligheter, forretningsmuligheter og løsninger finnes i haugevis. Her kan du lese om åtte av de.

1: Bare 1% av solenergipotensialet i Afrika er utnyttet

Det er flere solcellepaneler i Storbritannia enn i hele Afrika. Grunnleggende allmennkunnskap gjør at de fleste av oss vet at det er mer sol i Afrika enn i Storbritannia. Det internasjonale energibyrået (IEA) viser i en ny rapport at kun én prosent av solenergipotensialet i Afrika er utnyttet, det tilsvarer 5 gigawatt. I tillegg er det beregnet at bare to tredjedeerl av Afrikas befolkning har tilgang på strøm. I Norge har solkraftmarkedet doblet seg mellom 2018 og 2019. Her ligger det altså en hel haug av investerings-, innovasjons- og forretningsmuligheter. 

2: Bare 2% av maten kommer fra havet

For å nå bærekraftsmål nummer to om å utrydde sult er sjømat viktig. Sjømat spiller en kritisk rolle i å skape et matsystem som sørger for næring til en økende verdensbefolkning, sikre anstendig arbeid og for å beskytte miljøet. Sjømat kan produseres med et relativt lite karbonavtrykk sammenlignet med kjøtt. Nå kommer bare 2 prosent av maten fra havet, dette utgjør en gylden mulighet for sjønasjonen Norge. I Norge har vi flere eksempler på sjømat som truer biomangfoldet i havet, og med det er dårlig for havets helse. Kråkeboller, stillehavsøsters og kongekrabbe er truer biomangfoldet, men er samtidig delikatesser og forretningsmuligheter.  

3: Kun 8,6% av verdens ressurser brukes mer enn én gang

Det globale forbruket av materialer per år har for første gang i historien passert 100 milliarder tonn, samtidig minker gjenbruk, ombruk og resirkulering av materialer Den nye rapporten Circularity Gap Report 2020  viser at av alle mineraler, metaller, fossilt brensel og biomasse som settes til verks hvert år er det kun 8,6 prosent som blir brukt om igjen. Tenk så mange muligheter som ligger i dette?  

 

4: 15x større vindenergipotensial

Fjorårets Global Energy Outlook rapport fra Det Internasjonale Energibyrået viser at det er 15 ganger så stort potensiale for havvind enn det som finnes nå. Rapporten viser også at det ligger 1 billion dollar i kumulative investeringer i bransjen innen 2040. Mange norske bedrifter har stor kompetanse på offshore næring og kan se dette som den nye gullgruven.  

5: Plastic fantastic

90% av all plasten som ender i havene kommer fra 10 elver i Afrika og Asia. Ved å finne alternativer til plast, bruk for resirkulert plast, eller måter å rense elver og hav på kan man kanskje tjene seg søkkrik, med tanke på hvor mye plast som blir brukt og kastet.   

6: Karbonfangst

90% av Co2 utslipp fra kullkraftverk og industrielle fasiliteter kan fanges. I Norge er dette spesielt aktuelt for oljeproduksjon og gruvedrift, der sistnevnte spiller en viktig rolle i teknologi og produksjon av batterier og vindmøller. Det er estimert at opptil 10 prosent av årlige Co2 utslipp kan fanges opp, som har et årlig potensial på mer enn 800 milliarder dollar ifølge Global Opportunity Report. 

7: Elbilorama

Global EV Outlook estimerer at det vil være 37 millioner elbiler på veiene innen 2025 og 125 millioner innen 2030. Det globale elbil salget øker og har blitt stort nok til å utgjøre betydelig profitt for leverandører og deres verdikjede. Kina har det største elbilsalget etterfulgt av Europa og USA. Markedet er estimert til 93,1 milliarder dollar innen 2025.  

8. Hydrogen og Ammoniakk

Hydrogen seiler frem som et nøkkelelement for å nå globale klimamål ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). En rapport fra Hydrogen Europe viser at grønn hydrogen har muligheter for 25–30 milliarder euro i investeringer og 140.000 til 170.000 nye arbeidsplasser innen grønt hydrogen i det neste tiåret. Grønt hydrogen krever fornybar energi og vann, noe vi har mye av i Norge. Amoniakk er en hydrogenbasert løsning, og Rederiforbundet peker på det som «en viktig del av energimiksen når skipsfarten i løpet av de neste årene skal kutte sine utslipp og bli karbonfri.»

FLERE HISTORIER