Podcast

Utvikling av det globale sør: Scatec og Norfund i frontlinjen for bærekraftige investeringer

Afrikanske og latinamerikanske investeringer representerer spennende fremvoksende markeder med mange viktige land som kan ...

Hør episoden

Revidert nasjonalbudsjett: Næringslivet savner klare signaler

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), som innebærer en økning i oljepengebruken med 56 milliarder k...

Hør episoden

Digitalt utenforskap – Hvordan får vi flere innenfor?

  Digitalisering har blitt en stadig mer integrert del av samfunnet vårt, men den økte bruken av digitale teknolog...

Hør episoden

Tech-talentkrigen: Hvordan kan Norge tiltrekke seg de beste hodene?

  Norge har en stor utfordring når det kommer til rekruttering av tech-talenter. Med et underskudd på 40 000 IKT-h...

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra hype til nødvendighet

Bærekraftsledelse er et begrep som ofte blir diskutert i bedrifter, men som ikke alltid er like lett å forstå og implem...

Hør episoden

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? 

Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr...

Hør episoden

Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det interna...

Hør episoden

Fra kast og bruk til reparasjon og gjenbruk: Veien mot fremtidens tekstil- og møbelindustri 

Hvordan kan vi øke sirkulariteten i tekstil– og møbelindustrien? Årets “Earth Overshoot Day”, dagen som viser...

Hør episoden

Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det interna...

Hør episoden

Fra kast og bruk til reparasjon og gjenbruk: Veien mot fremtidens tekstil- og møbelindustri 

Hvordan kan vi øke sirkulariteten i tekstil– og møbelindustrien? Årets “Earth Overshoot Day”, dagen som viser...

Hør episoden

USA’s grønne subsidiepakke: Godt for klimaet, men hva betyr det for Norge?

Joe Biden har kastet seg inn i den grønne omstillingen med sin nye subsidiepakke, Inflation Reduction Act, som legger 400...

Hør episoden

Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

«Fortell meg hva som skal stå i Norges vekstplan?» spurte næringsminister Jan Christian Vestre Abelia under Arendalsuk...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Dette er det virkelig store samfunnsoppdraget

Norsk helsevesen «sliter med veldig gamle metoder». Vi burde være helt i front, mener Lill Sverresdatter Larsen og Tarj...

Hør episoden

Norge i omstilling: Energiøyer og havbunnsmineraler

Hva skjer når oljereservoarene er tomme, og nesten 100 norske plattformer skal kasseres? Nina Jensen mener de kan få nyt...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Vi har havnet i luksusfellen for natur

Sabima-sjef Christian Steel har tro på at naturtoppmøtet i Montreal (COP15) kan bli et vannskille i naturpolitikken, sli...

Hør episoden

COP27: Implementeringens klimatoppmøte?

Søndag startet FNs klimatoppmøte (COP27) i Egypt. Dette må bli implementeringens COP, mener Stine Lise Hattestad Bratsb...

Hør episoden

Norge i omstilling: Næringsministeren: – Et nytt og revolusjonerende grep

Nå må statseide selskaper sette klimamål som er vitenskapsbaserte. «Det vil flytte verden litt fremover», mener næri...

Hør episoden

– Finans kan ikke redde verden alene

Næringslivet har tatt samfunnsansvar i et kvart århundre. BI-professor Atle Midttun mener ESG ikke er nok – det trengs...

Hør episoden

Statsbudsjettet: – Hvorfor respekterer vi handlingsregelen mer enn klimamålet?

Statsbudsjettet er stramt, og klimabudsjettet kan sprekke. Morgenbladet-journalist Maria Berg Reinertsen ser ennå ingen t...

Hør episoden

Maritimt krafttak for grønne korridorer

Live-episode: Norge «har kommet lengst i verden» på fossilfrie skip, ifølge regjeringen. Neste steg er grønne fyllest...

Hør episoden

Helsedata og «friskehus»: – Skal flere overleve, må vi tenke nytt

– Jeg håper vi får et system som premierer å holde folk friske. I dag har vi det motsatte, sier Ingrid Stenstadvold R...

Hør episoden

Net Positive: Fixing Food and the Graveyard of Dinosaurs

Chasing net zero is not enough: Former Unilever boss Paul Polman calls for business to go net positive.

Hør episoden

Bærekraftsjournalistikk

Kommer bærekraft i andre rekke når kriser opptar medienes dagsorden? Næringslivstoppene bør ta mer plass i debatten, m...

Hør episoden

Norge i omstilling: Lanseringsevent

Både globalt og i Norge står man overfor store kriser og konflikter. En omstilling må til for å nå målene som er sat...

Hør episoden

Kort forklart: Arendalsuka

Arendalsuka kickstarter snart den politiske høsten. Øystein Djupedal, en av grunnleggerne, forteller om den spede begynn...

Hør episoden

Kan e-helse redde velferdsstaten?

Den digitale revolusjonen har for lengst nådd helsesektoren. Likevel blir Norge fraløpt på e-helse av våre nordiske na...

Hør episoden

ESG-effekten

Trivsel er både lønnsomt og miljøvennlig. Jannik Falck (Great Place to Work) og Cornelia Kristiansen (Confrere) gir noe...

Hør episoden

Hvor grønt er atomkraft?

EU har åpnet for at atomkraft kan falle inn under den grønne taksonomien. Kjernefysiker Sunniva Rose mener det er en god...

Hør episoden

Hvordan skal Norge bli Europas grønne batteri?

– Vi er eventyrlig privilegert når det gjelder energi, mener Norwea-sjef Åslaug Haga. Hva har vindkraftbransjen lært ...

Hør episoden

Utfordrer politikerne – vil ha tøffere miljøkrav til skipene

Hedda Felin har ett års fartstid i jobben som Hurtigruten-sjef. Nå utfordrer hun norske myndigheter til å stille tøffe...

Hør episoden

Er det bioøkonomi vi skal leve av etter oljen?

Om 40 år kan bioøkonomi bli den rådende økonomien i Europa. I fjor ville Regjeringen kickstarte den med Bionova. Nå e...

Hør episoden

Sosiale entreprenører og impact washing

De løser sosiale utfordringer og jobber med en ekstra bunnlinje. Men blir de sosiale entreprenørene offer for impact was...

Hør episoden

Smart dekarbonisering: Netto null er billigere enn Netflix

Norge kan nå klimamålene innen 2050. Det er billigere enn et Netflix-abonnement per nordmann, ifølge en fersk BCG-rappo...

Hør episoden

Hvordan kan innvandrere hjelpes inn i arbeidslivet?

– Min oppfordring til næringslivet er: Strekk dere litt lenger! Dette er en kjemperessurs som vi ikke utnytter godt nok...

Hør episoden

Forward-leaning business can weather storms

During the pandemic, unusual partnerships appeared among businesses, notes the head of the UN Global Compact: «In times o...

Hør episoden

Kort forklart: EUs sosiale taksonomi

EUs sosiale taksonomi skal bidra til at kapital strømmer til sosialt bærekraftige aktiviteter. I bunn ligger ideen om en...

Hør episoden

Forskningsfinansiering: – Regjeringen må fjerne noen snubletråder

Med støtte fra EU leder Sintef byggingen av verdens største hydrogenfabrikk. Nå vet de ikke om de kan fortsette å konk...

Hør episoden

Oljefondet vil ikke selge seg ut av klimakrisen

Oljefondets portefølje slipper ut dobbelt så mye klimagasser som norsk økonomi. Direktør for eierskap og etterlevelse,...

Hør episoden

Siste rapport fra FNs klimapanel: – Det hjelper ikke med klimatilpasning før vi har fred på bakken

Vi har ennå ingen klimakriger, men i politisk uro kan klimaendringer tenne en gnist, mener Halvard Buhaug, som er medforf...

Hør episoden

Norsk IT-bransje trenger flere kvinner

Halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse, og det er for få kvinner som jobber i næringen. Kåringen «Norges...

Hør episoden

Hvorfor koker arbeidsmarkedet?

I alle Norges fylker har det vært en eksplosiv økning i ledige stillinger. Arbeidsforsker Arild H. Steen forteller om l...

Hør episoden

Kort forklart: Vitenskapsbaserte klimamål

Selskaper med vitenskapsbaserte klimamål merker det på utslippskutt, bunnlinje og omdømme. Footprint-seniorrådgiver An...

Hør episoden

– Tillitsbasert ledelse er svaret – hva var spørsmålet?

Fremtidsrettede arbeidsgivere gir fleksibilitet, meningsfylt arbeid og tør å eksperimentere, har en Abelia-ekspertgruppe...

Hør episoden

Røde punkter i NHOs veikart: – Dette er en tikkende bombe

Status er gjort opp for NHOs veikart til fremtidens næringsliv, og på tre punkter er det dårlig stilt: klima, kompetans...

Hør episoden