Podcast

Hva skal vi leve av når oljen aldri tar slutt?

Hva gjør man når «evighetskilden» olje aldri tar slutt? Dette er et paradoksalt spørsmål statsviter og EU-...

Hør episoden

Twin Transition

Av Alex Benjamin Jørgensen  Hva betyr «Dobbelt Omstilling» eller på engelsk «Twin Transition»?...

Hør episoden

Oslo Business Forum: Fra Studentdrømmer til En Ledelseskonferanse i Verdensklasse

Av Kristin Steenfeldt-Foss Hvordan klarte to unge studenter fra BI å fylle saler og messehaller til bristepunktet? Oslo B...

Hør episoden

Kommunens Avgjørende Rolle i Bærekraftig Næringsutvikling

Hvordan påvirker kommuner næringslivets omstilling mot bærekraft? Bærekraftig omstilling krever et tett samarbeid mell...

Hør episoden

Abelias Omstillingsbarometer 2023 – Norges Veivalg mot Bærekraft og Konkurransekraft

Under Arendalsuka lanserer Abeilia sitt omstillingsbaometer. Barometeret fungerer som en målestokk for Norges evne til om...

Hør episoden

Norsk teknologinæring og vekstselskaper – Hemmer mangelen på kompetanse og skala vekstkraften?

I en fersk nøkkeltallsrapport lansert av Abelia om teknologinæringslivet og teknologidrevne vekstselskaper under Kongsbe...

Hør episoden

Kraftmangel i horisonten: Hva kan vi gjøre for å sikre kraftoverskudd?

Statnett varsler potensielle kraftunderskudd i Norge i 2027, og energikommisjonen tar affære. Deres mål er klart: sikre ...

Hør episoden

Landbrukets fremtid i Norge: Fra mycelium til autonome roboter

  På hver sin side av bordet sitter CEO Ingrid Dynna fra No-My, som bruker deler av sopp til å lage proteiner, fôr...

Hør episoden

Kraftmangel i horisonten: Hva kan vi gjøre for å sikre kraftoverskudd?

Statnett varsler potensielle kraftunderskudd i Norge i 2027, og energikommisjonen tar affære. Deres mål er klart: sikre ...

Hør episoden

Landbrukets fremtid i Norge: Fra mycelium til autonome roboter

  På hver sin side av bordet sitter CEO Ingrid Dynna fra No-My, som bruker deler av sopp til å lage proteiner, fôr...

Hør episoden

Næringsutvikling i regionene: Hvordan skape sysselsetting og involvere samfunnet i omstillingsprosesser?

Vi dykker dypere inn i temaene, omstilling, sysselsetting og næringsutvikling nordpå med Kristian Isaksen, avdelingslede...

Hør episoden

Havets rolle i den grønne omstillingen: Samspillet mellom forskere og gründere i Nord-Norge

Hvordan kan vi bruke havet i den grønne omstillingen? Hvordan kan forskere og gründere samarbeide for å skape flere suk...

Hør episoden

Utvikling av det globale sør: Scatec og Norfund i frontlinjen for bærekraftige investeringer

Afrikanske og latinamerikanske investeringer representerer spennende fremvoksende markeder med mange viktige land som kan ...

Hør episoden

Revidert nasjonalbudsjett: Næringslivet savner klare signaler

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), som innebærer en økning i oljepengebruken med 56 milliarder k...

Hør episoden

Digitalt utenforskap – Hvordan får vi flere innenfor?

  Digitalisering har blitt en stadig mer integrert del av samfunnet vårt, men den økte bruken av digitale teknolog...

Hør episoden

Tech-talentkrigen: Hvordan kan Norge tiltrekke seg de beste hodene?

  Norge har en stor utfordring når det kommer til rekruttering av tech-talenter. Med et underskudd på 40 000 IKT-h...

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra hype til nødvendighet

Bærekraftsledelse er et begrep som ofte blir diskutert i bedrifter, men som ikke alltid er like lett å forstå og implem...

Hør episoden

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? 

Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr...

Hør episoden

Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det interna...

Hør episoden

Fra kast og bruk til reparasjon og gjenbruk: Veien mot fremtidens tekstil- og møbelindustri 

Hvordan kan vi øke sirkulariteten i tekstil– og møbelindustrien? Årets “Earth Overshoot Day”, dagen som viser...

Hør episoden

USA’s grønne subsidiepakke: Godt for klimaet, men hva betyr det for Norge?

Joe Biden har kastet seg inn i den grønne omstillingen med sin nye subsidiepakke, Inflation Reduction Act, som legger 400...

Hør episoden

Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

«Fortell meg hva som skal stå i Norges vekstplan?» spurte næringsminister Jan Christian Vestre Abelia under Arendalsuk...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Dette er det virkelig store samfunnsoppdraget

Norsk helsevesen «sliter med veldig gamle metoder». Vi burde være helt i front, mener Lill Sverresdatter Larsen og Tarj...

Hør episoden

Norge i omstilling: Energiøyer og havbunnsmineraler

Hva skjer når oljereservoarene er tomme, og nesten 100 norske plattformer skal kasseres? Nina Jensen mener de kan få nyt...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Vi har havnet i luksusfellen for natur

Sabima-sjef Christian Steel har tro på at naturtoppmøtet i Montreal (COP15) kan bli et vannskille i naturpolitikken, sli...

Hør episoden

COP27: Implementeringens klimatoppmøte?

Søndag startet FNs klimatoppmøte (COP27) i Egypt. Dette må bli implementeringens COP, mener Stine Lise Hattestad Bratsb...

Hør episoden

Norge i omstilling: Næringsministeren: – Et nytt og revolusjonerende grep

Nå må statseide selskaper sette klimamål som er vitenskapsbaserte. «Det vil flytte verden litt fremover», mener næri...

Hør episoden

– Finans kan ikke redde verden alene

Næringslivet har tatt samfunnsansvar i et kvart århundre. BI-professor Atle Midttun mener ESG ikke er nok – det trengs...

Hør episoden

Statsbudsjettet: – Hvorfor respekterer vi handlingsregelen mer enn klimamålet?

Statsbudsjettet er stramt, og klimabudsjettet kan sprekke. Morgenbladet-journalist Maria Berg Reinertsen ser ennå ingen t...

Hør episoden

Maritimt krafttak for grønne korridorer

Live-episode: Norge «har kommet lengst i verden» på fossilfrie skip, ifølge regjeringen. Neste steg er grønne fyllest...

Hør episoden

Helsedata og «friskehus»: – Skal flere overleve, må vi tenke nytt

– Jeg håper vi får et system som premierer å holde folk friske. I dag har vi det motsatte, sier Ingrid Stenstadvold R...

Hør episoden

Net Positive: Fixing Food and the Graveyard of Dinosaurs

Chasing net zero is not enough: Former Unilever boss Paul Polman calls for business to go net positive.

Hør episoden

Bærekraftsjournalistikk

Kommer bærekraft i andre rekke når kriser opptar medienes dagsorden? Næringslivstoppene bør ta mer plass i debatten, m...

Hør episoden

Norge i omstilling: Lanseringsevent

Både globalt og i Norge står man overfor store kriser og konflikter. En omstilling må til for å nå målene som er sat...

Hør episoden

Kort forklart: Arendalsuka

Arendalsuka kickstarter snart den politiske høsten. Øystein Djupedal, en av grunnleggerne, forteller om den spede begynn...

Hør episoden

Kan e-helse redde velferdsstaten?

Den digitale revolusjonen har for lengst nådd helsesektoren. Likevel blir Norge fraløpt på e-helse av våre nordiske na...

Hør episoden

ESG-effekten

Trivsel er både lønnsomt og miljøvennlig. Jannik Falck (Great Place to Work) og Cornelia Kristiansen (Confrere) gir noe...

Hør episoden

Hvor grønt er atomkraft?

EU har åpnet for at atomkraft kan falle inn under den grønne taksonomien. Kjernefysiker Sunniva Rose mener det er en god...

Hør episoden

Hvordan skal Norge bli Europas grønne batteri?

– Vi er eventyrlig privilegert når det gjelder energi, mener Norwea-sjef Åslaug Haga. Hva har vindkraftbransjen lært ...

Hør episoden

Utfordrer politikerne – vil ha tøffere miljøkrav til skipene

Hedda Felin har ett års fartstid i jobben som Hurtigruten-sjef. Nå utfordrer hun norske myndigheter til å stille tøffe...

Hør episoden

Er det bioøkonomi vi skal leve av etter oljen?

Om 40 år kan bioøkonomi bli den rådende økonomien i Europa. I fjor ville Regjeringen kickstarte den med Bionova. Nå e...

Hør episoden

Sosiale entreprenører og impact washing

De løser sosiale utfordringer og jobber med en ekstra bunnlinje. Men blir de sosiale entreprenørene offer for impact was...

Hør episoden

Smart dekarbonisering: Netto null er billigere enn Netflix

Norge kan nå klimamålene innen 2050. Det er billigere enn et Netflix-abonnement per nordmann, ifølge en fersk BCG-rappo...

Hør episoden

Hvordan kan innvandrere hjelpes inn i arbeidslivet?

– Min oppfordring til næringslivet er: Strekk dere litt lenger! Dette er en kjemperessurs som vi ikke utnytter godt nok...

Hør episoden