Podcast

2.3°C: – There are Silver Linings

Clean tech cost-learning may still mitigate the worst of the climate crisis, DNV CEO Remi Eriksen says of the recent Energy Transition Outlook 2021.

Hør episoden

– Det er krevende å starte fra scratch

Arbeiderpartiet vil ha en mission economy – men å opprette nye selskaper vil være å starte fra scratch, mener Aps Terje Aasland.

Hør episoden

Abelias omstillingsbarometer: Satser Norge for lite på kunnskap?

Årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer kom i august, og viser at andre land drar ifra – Norge faller på alle indikatorer, og det er ikke nok med å dele ut noen milliarder til virkemiddelapparatet.

Hør episoden

– Det mangler ikke penger til det grønne skiftet

Selskapene Oljefondet eier må ha en forretningsplan i tråd med en verden som når klimamålene – ellers kan pensjonspengene være i fare. Det viser en fersk rapport fra Martin Skanckes ekspertgruppe, som anbefalte at Oljefondet bør kreve at selskapene de investerer i skal ha en plan for å bli utslippsfrie.

Hør episoden

Smultringøkonomi i Oslo

Byggsektoren står for enorme utslipp. Oslo har verdens første utslippsfrie byggeplass – nå bør Oslo bli en smultringby, mener Kate Raworth.

Hør episoden

Bærekraftsakseleratoren

Et aspekt ved bærekraftsutfordringene er å identifisere og skalere innovative løsninger. Det er målet med Equinor and Techstars Energy Accelerator, i samarbeid med Capgemini og Kongsberg.

Hør episoden

Smultringøkonomi i Oslo

Byggsektoren står for enorme utslipp. Oslo har verdens første utslippsfrie byggeplass – nå bør Oslo bli en smultringby, mener Kate Raworth.

Hør episoden

Bærekraftsakseleratoren

Et aspekt ved bærekraftsutfordringene er å identifisere og skalere innovative løsninger. Det er målet med Equinor and Techstars Energy Accelerator, i samarbeid med Capgemini og Kongsberg.

Hør episoden

Kort forklart: Bærekraft i SMB-er

Bærekraftig innovasjon foregår på en annen måte i mindre bedrifter. Det byr også på andre skaleringsutfordringer.

Hør episoden

Bærekraftskonferansen 2021

Se og hør livesendingen vår fra regjeringens nasjonale bærekraftskonferanse her.

Hør episoden

Digitaliseringskonferansen 2021

Første dag av Digitaliseringskonferansen er over, men vi er ikke helt ferdig med konferansen – som samarbeidspartner er podkasten Fremtidens Næringsliv til stede, og snakker med gjester og involverte i nitti minutter til!

Hør episoden

Kort forklart: EU-taksonomien

EUs taksonomi over bærekraftige økonomiske aktiviteter vil bli formelt vedtatt i sommer. Her er en kjapp guide til hvordan det påvirker det bærekraftige skiftet, norsk næringsliv, og din bedrift.

Hør episoden

Datasjøer og digitale økosystemer

For et langt år siden digitaliserte vi det meste over natten. Det var mulig fordi infrastrukturen allerede var på plass. Regjeringen vil ha én digital offentlig sektor – men hvordan? Det blir et hovedtema på Digitaliseringskonferansen 26.–28. mai.

Hør episoden

Ny verdikjede for negativt karbon

For å skalere karbonfangst og -lagring må det etableres en helt ny verdikjede for negativt karbon. Det er Microsoft Norge og Aker Carbon Capture nå i gang med.

Hør episoden

Maritim omstilling

Norsk skipsfart binder sammen verden, og sjøfartsnasjonen Norge har omfattende grønne prosjekter – må vi krysse verdenshav med seil igjen?

Hør episoden

Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en relevant jobb.

Hør episoden

Impact Thinking in the Boardrooms

The challenge for businesses now is combining reporting on sustainability and financial risk: Integrating the company’s impact on the world, with the world’s impact on the company, Martin Skancke and Turid Solvang says.

Hør episoden

Perspektiver på perspektivmeldingen

Finansminister Jan Tore Sanner la nylig frem Perspektivmeldingen, som løfter blikket fra medienes dagsorden til en horisont 40 år frem i tid. Hva er egentlig status for norsk økonomi i 2060?

Hør episoden

Livslang omstilling

Omstillingen samfunnet står overfor, handler ikke bare om en karbonavhengig økonomi: Arbeidstakere må omstille seg oftere, mener Ole Erik Almlid og Christian Pedersen.

Hør episoden

Tech-kvinner og Norges kompetansemangel

3/4 bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og flere tech-kvinner kan være svaret, mener digitaliseringsminister Linda Helleland, Kristine Hofer Næss og Kari Forthun.

Hør episoden

Fødselshjelp til nye forretningsmodeller

Jørgensen og Pedersen øser ut spørsmål som kan endevende forretningsmodeller.

Hør episoden

Fremtidens næringsliv i Bidens USA

Bidens USA skal rigges til for fremtidsnæringene: Norsk næringsliv har tung kompetanse, men også noen utfordringer i det amerikanske markedet, mener Hege Barnes og Gjermund Eriksen. 

Hør episoden

Klynger og krysspollinering

Gode løsninger på din bransjes bærekraftsutfordringer kan komme fra helt andre sektorer, understreker Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hør episoden

Risikoavlastning i utviklingsland

De fattigste landene i bistandssamarbeidet får bistand, men etterspør investeringer – Bård Vegar Solhjell og Pablo Barrera diskuterer hvordan vi kan senke risikoen.

Hør episoden

Blockchain og transparens

Ett av fem matprodukter er jukset med; Mali Hole Skogen og Sigbjørn Høgne diskuterer hvordan blockchain kan sikre transparens i verdikjeden.

Hør episoden

Mangfoldsvakuumet i næringslivet

Caroline Grundekjøn og Javad Mushtaq diskuterer mangfoldsvakuumet i norske bedrifter, og viser hvordan det først og fremst rammer innovasjon og avkastning.

Hør episoden

Klimaplanen

Yusuf Nebi Bastas og Karin Greve-Isdahl gir sine synspunkter på regjeringens klimaplan, som vil øke CO2-avgiften i 2030 til nesten fire ganger dagens nivå. Grønne bedrifter vinner allerede, uansett størrelse; hvor bærekraftig bedriften er kan nemlig påvirke tilgangen på kapital.

Hør episoden

Bærekraft inn i kjernestrategien

Bærekraft har kommet inn i forretningsstrategiene, men kompetansen er kritisk manglende, ifølge S-HUBs undersøkelse. Er norske bedrifter klar for det bærekraftige skiftet?

Hør episoden

Bærekraftig landbruk

Landbruket er den eneste sektoren med en forpliktende klimaavtale, og Bondelagets Sigrid Hjørnegård forteller om naturens egen karbonfangst- og lagring, digitale gjerder og løsninger som ikke er funnet opp ennå.

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra ord til handling

Sverre Thornes og Tone Sandberg snakker om topplederens muligheter: mange toppledere mener bærekraft er viktig for driften, men også at næringslivet ikke bidrar nok.

Hør episoden

Bærekraftig finans i utviklingspolitikken

I utviklingspolitikken trengs det hjelp av privat kapital for å nå bærekraftsmålene, mener Dag-Inge Ulstein. Et klimafond kan være triggeren.

Hør episoden

Masterplan for fremtidsindustriene

DNV GLs nye rapport viser at vi ikke når utslippsmålene, og Sverre Alvik (DNV GL) og Nils Klippenberg (Norsk Industri) forklarer hvordan vi kan løse den politiske floken.

Hør episoden

Live med Bærekraftskonferansen

Bærekraftskonferansen ble utsatt til 2021, men flere av de inviterte er likevel med i live-podkasten: biologiprofessor Dag O. Hessen ved UiO, Erik Hjelvin og Joachim Henriksen i Pfizer, Hannah Jacobsen i Summa Equity og Peggy Hessen i LO.

Hør episoden

Bærekraft som drivkraft – bærekraftsministeren møter bærekraftsdesigneren

Nikolai Astrup og Runa Klock viser hvordan man kan se helheten i bærekraftsarbeidet.

Hør episoden

Bærekraftig finans for langsiktig gevinst

Nå satser finanssektoren på bærekraft, ifølge Tor Helmersen (Investinor) og Ellen Amalie Vold (NVCA). Grønn og bærekraftig finans kan bidra til skalering av fremtidens forretningsideer, og Norge kan få gode eksportmuligheter.

Hør episoden

Bærekraftig finans – gjør Norge nok?

Norge er unikt stilt for å tiltrekke seg grønne investeringer – men da må vi tenke eksport fra dag én, sier Siri Kalvig (Nysnø) og Håkon Haugli (Innovasjon Norge).

Hør episoden

Connectivity: The Perfect Storm

Connectivity will revolutionise business, and we’re on the cusp of a fourth industrial revolution, argues Børge Brende of the World Economic Forum and Telenor-CEO Sigve Brekke.

Hør episoden

Big data for zero hunger

On World Hunger Day, Anne Poulsen and Louise Fuchs talk about digitalisation of the food sector, and how aligning business models with the Sustainable Development Goals is good business.

Hør episoden

Tilhørighetens økonomi

Martin Sandbu og Cilia Indahl snakker om hvordan vi kan konstruere en økonomi som inkluderer alle – og hvordan Norge kan ha et fortrinn.

Hør episoden

Antibiotikaresistens – den neste pandemien?

SV-politiker Nicholas Wilkinson og Pfizer Norge-sjef Sissel Lønning Andresen diskuterer antibiotikaresistens, en varslet katastrofe.

Hør episoden

Fremtidens Næringsliv header 1

Hva kan arbeiderbevegelsen bli enig om?

Espen Barth Eide og Jørn Eggum diskuterer veien inn i et nytt industrieventyr.

Hør episoden

Bærekraftig finans

Vi hviler på kapitalen istedenfor å mobilisere den: Tidligere oljeanalytiker Thina Saltvedt peker på Oljefondet som årsak til at våre naboland er langt foran på bærekraftig finans.

Hør episoden