Podcast

COP26: – Næringslivet har en nøkkelrolle

Bjørn Samset (Cicero) og Solrun Skjellum (NIVA) oppsummerer FNs klimatoppmøte, COP26. Hva ble vedtatt, hva betyr det, og kan næringslivet sette i gang med en kraftanstrengelse for klimaet?

Hør episoden

En «Parisavtale» for naturen: – Intakt natur er immunforsvaret vårt

Første del av FNs naturtoppmøte, COP15, er over. Får verden en bindende naturavtale, som redder økosystemene fra kollaps?

Hør episoden

Blå innovasjon kan løse klima- og naturkrisen samtidig

Havnæringer må får blomstre i Norge, mener Christine Spiten og Børge Bjørneklett.

Hør episoden

Krafteksport: – De strømprisene vi ser nå er ikke normalen

For mange er rekordhøye strømpriser en kilde til fortvilelse – ikke minst for smelteverk som sluker strøm. Hva mener industrien selv om krafteksporten?

Hør episoden

Hurdalsplattformen og grønn investeringsbank: – En radikal idé

Regjeringen vil mye med den nye plattformen, men nå skal ambisjoner bli til konkrete mål som tar oss inn i en digital og utslippsfri fremtid. Hva kan vi forvente oss av fire år med styring på Hurdalsplattformen?

Hør episoden

– Ikke stol på headhunterne

Sosiale entreprenører tenker annerledes om mangfold. De riktige folkene har ikke alltid riktig CV, mener Ferd-eier Johan H. Andresen.

Hør episoden

Hurdalsplattformen og grønn investeringsbank: – En radikal idé

Regjeringen vil mye med den nye plattformen, men nå skal ambisjoner bli til konkrete mål som tar oss inn i en digital og utslippsfri fremtid. Hva kan vi forvente oss av fire år med styring på Hurdalsplattformen?

Hør episoden

– Ikke stol på headhunterne

Sosiale entreprenører tenker annerledes om mangfold. De riktige folkene har ikke alltid riktig CV, mener Ferd-eier Johan H. Andresen.

Hør episoden

Kort forklart: En ny menneskerettslov for næringslivet

Due diligence for dummies: Den nye åpenhetsloven skal hindre menneskerettsbrudd i leverandørkjedene. Er din bedrift klar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger?

Hør episoden

Skatteforslaget som kan endre oljenasjonen Norge

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe fra UiO mener den nye oljeskatten både rydder opp i skattesystemet og endrer hele regimet slik vi kjenner det i dag. 

Hør episoden

Vil ikke flytte ut norsk oljemakt: – Det hadde gjort enormt mye skade

Frps Ketil Solvik-Olsen mener det grønne skiftet er som å snu en oljetanker – vi er midt i snuoperasjonen, men snart får vi momentum i riktig vei.

Hør episoden

2.3°C: – There are Silver Linings

Clean tech cost-learning may still mitigate the worst of the climate crisis, DNV CEO Remi Eriksen says of the recent Energy Transition Outlook 2021.

Hør episoden

– Det er krevende å starte fra scratch

Arbeiderpartiet vil ha en mission economy – men å opprette nye selskaper vil være å starte fra scratch, mener Aps Terje Aasland.

Hør episoden

Abelias omstillingsbarometer: Satser Norge for lite på kunnskap?

Årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer kom i august, og viser at andre land drar ifra – Norge faller på alle indikatorer, og det er ikke nok med å dele ut noen milliarder til virkemiddelapparatet.

Hør episoden

– Det mangler ikke penger til det grønne skiftet

Selskapene Oljefondet eier må ha en forretningsplan i tråd med en verden som når klimamålene – ellers kan pensjonspengene være i fare. Det viser en fersk rapport fra Martin Skanckes ekspertgruppe, som anbefalte at Oljefondet bør kreve at selskapene de investerer i skal ha en plan for å bli utslippsfrie.

Hør episoden

Smultringøkonomi i Oslo

Byggsektoren står for enorme utslipp. Oslo har verdens første utslippsfrie byggeplass – nå bør Oslo bli en smultringby, mener Kate Raworth.

Hør episoden

Bærekraftsakseleratoren

Et aspekt ved bærekraftsutfordringene er å identifisere og skalere innovative løsninger. Det er målet med Equinor and Techstars Energy Accelerator, i samarbeid med Capgemini og Kongsberg.

Hør episoden

Kort forklart: Bærekraft i SMB-er

Bærekraftig innovasjon foregår på en annen måte i mindre bedrifter. Det byr også på andre skaleringsutfordringer.

Hør episoden

Bærekraftskonferansen 2021

Se og hør livesendingen vår fra regjeringens nasjonale bærekraftskonferanse her.

Hør episoden

Digitaliseringskonferansen 2021

Første dag av Digitaliseringskonferansen er over, men vi er ikke helt ferdig med konferansen – som samarbeidspartner er podkasten Fremtidens Næringsliv til stede, og snakker med gjester og involverte i nitti minutter til!

Hør episoden

Kort forklart: EU-taksonomien

EUs taksonomi over bærekraftige økonomiske aktiviteter vil bli formelt vedtatt i sommer. Her er en kjapp guide til hvordan det påvirker det bærekraftige skiftet, norsk næringsliv, og din bedrift.

Hør episoden

Datasjøer og digitale økosystemer

For et langt år siden digitaliserte vi det meste over natten. Det var mulig fordi infrastrukturen allerede var på plass. Regjeringen vil ha én digital offentlig sektor – men hvordan? Det blir et hovedtema på Digitaliseringskonferansen 26.–28. mai.

Hør episoden

Ny verdikjede for negativt karbon

For å skalere karbonfangst og -lagring må det etableres en helt ny verdikjede for negativt karbon. Det er Microsoft Norge og Aker Carbon Capture nå i gang med.

Hør episoden

Maritim omstilling

Norsk skipsfart binder sammen verden, og sjøfartsnasjonen Norge har omfattende grønne prosjekter – må vi krysse verdenshav med seil igjen?

Hør episoden

Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en relevant jobb.

Hør episoden

Impact Thinking in the Boardrooms

The challenge for businesses now is combining reporting on sustainability and financial risk: Integrating the company’s impact on the world, with the world’s impact on the company, Martin Skancke and Turid Solvang says.

Hør episoden

Perspektiver på perspektivmeldingen

Finansminister Jan Tore Sanner la nylig frem Perspektivmeldingen, som løfter blikket fra medienes dagsorden til en horisont 40 år frem i tid. Hva er egentlig status for norsk økonomi i 2060?

Hør episoden

Livslang omstilling

Omstillingen samfunnet står overfor, handler ikke bare om en karbonavhengig økonomi: Arbeidstakere må omstille seg oftere, mener Ole Erik Almlid og Christian Pedersen.

Hør episoden

Tech-kvinner og Norges kompetansemangel

3/4 bedrifter trenger mer IKT-kompetanse, og flere tech-kvinner kan være svaret, mener digitaliseringsminister Linda Helleland, Kristine Hofer Næss og Kari Forthun.

Hør episoden

Fødselshjelp til nye forretningsmodeller

Jørgensen og Pedersen øser ut spørsmål som kan endevende forretningsmodeller.

Hør episoden

Fremtidens næringsliv i Bidens USA

Bidens USA skal rigges til for fremtidsnæringene: Norsk næringsliv har tung kompetanse, men også noen utfordringer i det amerikanske markedet, mener Hege Barnes og Gjermund Eriksen. 

Hør episoden

Klynger og krysspollinering

Gode løsninger på din bransjes bærekraftsutfordringer kan komme fra helt andre sektorer, understreker Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Hør episoden

Risikoavlastning i utviklingsland

De fattigste landene i bistandssamarbeidet får bistand, men etterspør investeringer – Bård Vegar Solhjell og Pablo Barrera diskuterer hvordan vi kan senke risikoen.

Hør episoden

Blockchain og transparens

Ett av fem matprodukter er jukset med; Mali Hole Skogen og Sigbjørn Høgne diskuterer hvordan blockchain kan sikre transparens i verdikjeden.

Hør episoden

Mangfoldsvakuumet i næringslivet

Caroline Grundekjøn og Javad Mushtaq diskuterer mangfoldsvakuumet i norske bedrifter, og viser hvordan det først og fremst rammer innovasjon og avkastning.

Hør episoden

Klimaplanen

Yusuf Nebi Bastas og Karin Greve-Isdahl gir sine synspunkter på regjeringens klimaplan, som vil øke CO2-avgiften i 2030 til nesten fire ganger dagens nivå. Grønne bedrifter vinner allerede, uansett størrelse; hvor bærekraftig bedriften er kan nemlig påvirke tilgangen på kapital.

Hør episoden

Bærekraft inn i kjernestrategien

Bærekraft har kommet inn i forretningsstrategiene, men kompetansen er kritisk manglende, ifølge S-HUBs undersøkelse. Er norske bedrifter klar for det bærekraftige skiftet?

Hør episoden

Bærekraftig landbruk

Landbruket er den eneste sektoren med en forpliktende klimaavtale, og Bondelagets Sigrid Hjørnegård forteller om naturens egen karbonfangst- og lagring, digitale gjerder og løsninger som ikke er funnet opp ennå.

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra ord til handling

Sverre Thornes og Tone Sandberg snakker om topplederens muligheter: mange toppledere mener bærekraft er viktig for driften, men også at næringslivet ikke bidrar nok.

Hør episoden

Bærekraftig finans i utviklingspolitikken

I utviklingspolitikken trengs det hjelp av privat kapital for å nå bærekraftsmålene, mener Dag-Inge Ulstein. Et klimafond kan være triggeren.

Hør episoden

Masterplan for fremtidsindustriene

DNV GLs nye rapport viser at vi ikke når utslippsmålene, og Sverre Alvik (DNV GL) og Nils Klippenberg (Norsk Industri) forklarer hvordan vi kan løse den politiske floken.

Hør episoden

Live med Bærekraftskonferansen

Bærekraftskonferansen ble utsatt til 2021, men flere av de inviterte er likevel med i live-podkasten: biologiprofessor Dag O. Hessen ved UiO, Erik Hjelvin og Joachim Henriksen i Pfizer, Hannah Jacobsen i Summa Equity og Peggy Hessen i LO.

Hør episoden