Podcast

Klimavennlig Innovasjon: Norsk Teknologi Setter Standarden for Bærekraftig Utvikling 

I den siste episoden av Fremtidens Næringsliv ser vi på teknologiens kritiske rolle i det grønne skiftet. Hvordan er te...

Hør episoden

Bærekraftens Blå Gull: Vannets Veikart

Av Camila Høvik I vår stadig endrende verden, står et element som vann i sentrum for bærekraft og overlevelse. Vann, ...

Hør episoden

Kvinner i teknologi: Fremtidens muligheter

Av Melica Jahangiri  I denne ukens podkast utforsket vi et tema av vital betydning: Kvinner i teknologi. Gjesten vår, El...

Hør episoden

Møtet med fremtidens arbeidskraft

I denne ukens podkast-episode ble et veldig aktuelt tema brakt til bordet: utfordringene og mulighetene i fremtidens arbei...

Hør episoden

Kort forklart: Åpenhetsloven

I løpet av det siste året har den norske Åpenhetsloven etablert seg som et fundament for ansvarlig næringsliv. Loven v...

Hør episoden

COP 28 Kort forklart: Hva du trenger å vite

I det vi nærmer oss den 28. konferansen for partene (COP 28), er det en ny bølge av engasjement og bevissthet omkring kl...

Hør episoden

Kort-forklart: Hva er EUs taksonomi?

Er du en av dem som jobber i en sektor som blir påvirket av EUs reguleringer? Da er det essensielt å forstå hvordan tak...

Hør episoden

Broen mellom Teknologi og Nullutslippsmålet 

Det er en nødvendighet å kanalisere investeringer mot teknologi og løsninger som kan kutte ned utslippene. I denne uken...

Hør episoden

Kort-forklart: Hva er EUs taksonomi?

Er du en av dem som jobber i en sektor som blir påvirket av EUs reguleringer? Da er det essensielt å forstå hvordan tak...

Hør episoden

Broen mellom Teknologi og Nullutslippsmålet 

Det er en nødvendighet å kanalisere investeringer mot teknologi og løsninger som kan kutte ned utslippene. I denne uken...

Hør episoden

Statsbudsjettets dilemma: Olje, innovasjon og Norges fremtid

I en tid hvor teknologisk utvikling skjer i rekordfart og Norges økonomiske landskap forandres, hvordan svarer statsbudsj...

Hør episoden

Kort forklart: Vesentlighetsanalyse og Vesentlig.no

I næringslivet øker viktigheten av bærekraft og rapportering. Bedrifter opplever press fra ulike aktører for å ta ans...

Hør episoden

Hva skal vi leve av når oljen aldri tar slutt?

Hva gjør man når «evighetskilden» olje aldri tar slutt? Dette er et paradoksalt spørsmål statsviter og EU-...

Hør episoden

Twin Transition

Av Alex Benjamin Jørgensen  Hva betyr «Dobbelt Omstilling» eller på engelsk «Twin Transition»?...

Hør episoden

Oslo Business Forum: Fra Studentdrømmer til En Ledelseskonferanse i Verdensklasse

Av Kristin Steenfeldt-Foss Hvordan klarte to unge studenter fra BI å fylle saler og messehaller til bristepunktet? Oslo B...

Hør episoden

Kommunens Avgjørende Rolle i Bærekraftig Næringsutvikling

Hvordan påvirker kommuner næringslivets omstilling mot bærekraft? Bærekraftig omstilling krever et tett samarbeid mell...

Hør episoden

Abelias Omstillingsbarometer 2023 – Norges Veivalg mot Bærekraft og Konkurransekraft

Under Arendalsuka lanserer Abeilia sitt omstillingsbaometer. Barometeret fungerer som en målestokk for Norges evne til om...

Hør episoden

Norsk teknologinæring og vekstselskaper – Hemmer mangelen på kompetanse og skala vekstkraften?

I en fersk nøkkeltallsrapport lansert av Abelia om teknologinæringslivet og teknologidrevne vekstselskaper under Kongsbe...

Hør episoden

Kraftmangel i horisonten: Hva kan vi gjøre for å sikre kraftoverskudd?

Statnett varsler potensielle kraftunderskudd i Norge i 2027, og energikommisjonen tar affære. Deres mål er klart: sikre ...

Hør episoden

Landbrukets fremtid i Norge: Fra mycelium til autonome roboter

  På hver sin side av bordet sitter CEO Ingrid Dynna fra No-My, som bruker deler av sopp til å lage proteiner, fôr...

Hør episoden

Næringsutvikling i regionene: Hvordan skape sysselsetting og involvere samfunnet i omstillingsprosesser?

Vi dykker dypere inn i temaene, omstilling, sysselsetting og næringsutvikling nordpå med Kristian Isaksen, avdelingslede...

Hør episoden

Havets rolle i den grønne omstillingen: Samspillet mellom forskere og gründere i Nord-Norge

Hvordan kan vi bruke havet i den grønne omstillingen? Hvordan kan forskere og gründere samarbeide for å skape flere suk...

Hør episoden

Utvikling av det globale sør: Scatec og Norfund i frontlinjen for bærekraftige investeringer

Afrikanske og latinamerikanske investeringer representerer spennende fremvoksende markeder med mange viktige land som kan ...

Hør episoden

Revidert nasjonalbudsjett: Næringslivet savner klare signaler

Regjeringen la nylig frem revidert nasjonalbudsjett (RNB), som innebærer en økning i oljepengebruken med 56 milliarder k...

Hør episoden

Digitalt utenforskap – Hvordan får vi flere innenfor?

  Digitalisering har blitt en stadig mer integrert del av samfunnet vårt, men den økte bruken av digitale teknolog...

Hør episoden

Tech-talentkrigen: Hvordan kan Norge tiltrekke seg de beste hodene?

  Norge har en stor utfordring når det kommer til rekruttering av tech-talenter. Med et underskudd på 40 000 IKT-h...

Hør episoden

Bærekraftsledelse: Fra hype til nødvendighet

Bærekraftsledelse er et begrep som ofte blir diskutert i bedrifter, men som ikke alltid er like lett å forstå og implem...

Hør episoden

Hvordan kommer kunstig intelligens til å påvirke måten vi jobber og leder på? 

Kan kunstig intelligens forenkle arbeidshverdagen eller gjøre oss overflødige? Hvordan vil det utvikle seg, og hva betyr...

Hør episoden

Beskytter vi havet godt nok? Om FN’s nye havtraktat og hva den betyr for klimaet og Norge

Etter flere års diskusjoner er FN’s nye havtraktat endelig på plass. Den nye avtalen sier at 30 prosent av det interna...

Hør episoden

Fra kast og bruk til reparasjon og gjenbruk: Veien mot fremtidens tekstil- og møbelindustri 

Hvordan kan vi øke sirkulariteten i tekstil– og møbelindustrien? Årets “Earth Overshoot Day”, dagen som viser...

Hør episoden

Øk kvinneandelen innen IT: En samtale med to av Norges ledende tech-kvinner

Norges tech-bransje har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå når det gjelde...

Hør episoden

USA’s grønne subsidiepakke: Godt for klimaet, men hva betyr det for Norge?

Joe Biden har kastet seg inn i den grønne omstillingen med sin nye subsidiepakke, Inflation Reduction Act, som legger 400...

Hør episoden

Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

«Fortell meg hva som skal stå i Norges vekstplan?» spurte næringsminister Jan Christian Vestre Abelia under Arendalsuk...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Dette er det virkelig store samfunnsoppdraget

Norsk helsevesen «sliter med veldig gamle metoder». Vi burde være helt i front, mener Lill Sverresdatter Larsen og Tarj...

Hør episoden

Norge i omstilling: Energiøyer og havbunnsmineraler

Hva skjer når oljereservoarene er tomme, og nesten 100 norske plattformer skal kasseres? Nina Jensen mener de kan få nyt...

Hør episoden

Norge i omstilling: – Vi har havnet i luksusfellen for natur

Sabima-sjef Christian Steel har tro på at naturtoppmøtet i Montreal (COP15) kan bli et vannskille i naturpolitikken, sli...

Hør episoden

COP27: Implementeringens klimatoppmøte?

Søndag startet FNs klimatoppmøte (COP27) i Egypt. Dette må bli implementeringens COP, mener Stine Lise Hattestad Bratsb...

Hør episoden

Norge i omstilling: Næringsministeren: – Et nytt og revolusjonerende grep

Nå må statseide selskaper sette klimamål som er vitenskapsbaserte. «Det vil flytte verden litt fremover», mener næri...

Hør episoden

– Finans kan ikke redde verden alene

Næringslivet har tatt samfunnsansvar i et kvart århundre. BI-professor Atle Midttun mener ESG ikke er nok – det trengs...

Hør episoden

Statsbudsjettet: – Hvorfor respekterer vi handlingsregelen mer enn klimamålet?

Statsbudsjettet er stramt, og klimabudsjettet kan sprekke. Morgenbladet-journalist Maria Berg Reinertsen ser ennå ingen t...

Hør episoden

Maritimt krafttak for grønne korridorer

Live-episode: Norge «har kommet lengst i verden» på fossilfrie skip, ifølge regjeringen. Neste steg er grønne fyllest...

Hør episoden

Helsedata og «friskehus»: – Skal flere overleve, må vi tenke nytt

– Jeg håper vi får et system som premierer å holde folk friske. I dag har vi det motsatte, sier Ingrid Stenstadvold R...

Hør episoden

Net Positive: Fixing Food and the Graveyard of Dinosaurs

Chasing net zero is not enough: Former Unilever boss Paul Polman calls for business to go net positive.

Hør episoden

Bærekraftsjournalistikk

Kommer bærekraft i andre rekke når kriser opptar medienes dagsorden? Næringslivstoppene bør ta mer plass i debatten, m...

Hør episoden