Magasin

Klima og miljø: Veien mot netto-null: Betydningen av unngåtte utslipp (avoided emissions) for bærekraftige bedrifter

I den grønne omstillingen fokuseres det i stor grad på reduksjon av egne utslipp, kjent som scope 1, 2 og 3. Dette er a...

Les mer

Bærekraftsnytt: EU: Fremgang, men fortsatt mye igjen

EU-kommisjonen anerkjente at Norge viser fremgang i å innarbeide forsinkede EU-lover i EØS-avtalen, men understreker at ...

Les mer

Bærekraftsnytt: Norge velger observatørstatus i arbeidsgruppen for karbontoll i EU

Norge har takket ja til å være observatør i arbeidsgruppen for karbontoll i EU, men vil ikke ha tale- eller...

Les mer

Bærekraftsnytt: Lansering av veileder til omstillingsplaner i norsk næringsliv

UN Global Compact Norge lanserer et konkret verktøy for omstilling i næringslivet. Denne veilederen til omstillingsplane...

Les mer

Klima og miljø: Miljødirektoratet offentliggjør forbruksbaserte utslippsdata for første gang

Av Johanna Risan For første gang har Miljødirektoratet publisert estimater over forbruksbaserte utslipp i Norge. Dette r...

Les mer

Klima og miljø: Norge åpner for gruvedrift på havbunnen

Av Johanna Risan Gruvedrift på havbunnen er et kontroversielt tema på grunn av balansen mellom potensielle økonomiske f...

Les mer

Klima og miljø: Norges rolle i å forme fremtidens miljø

Av Alex Benjamin Jørgensen  Når det gjelder å diskutere bærekraft på en større skala, fremstår Norge som en faneb...

Les mer

Likestilling og mangfold: Kulturelt mangfold: Forbedring av bærekraft og samfunnsansvar

Av Alex Benjamin Jørgensen  I dagens globaliserende verden står mangfold og inkludering sterkt når det gjelder utvikli...

Les mer

Bærekraftsnytt: EU: EU setter ny standard for bærekraft og menneskerettigheter i næringslivet

Av Camilla Høvik English version below I et historisk skritt fremover for bærekraft og bedriftsansvar, har Europaparlame...

Les mer

Kommuner og bærekraft: Fra lokale tiltak til nasjonalt engasjement

Av Camilla Høvik English version below I en tid hvor klimaendringer og bærekraft står høyt på den globale agendaen, e...

Les mer

Bærekraftsnytt: COP28: Enighet om utfasing av fossil energi under COP 28

Av Julie Marie Winger Eriksen   Onsdag morgen ble den politiske oppfølgingen av den globale gjennomgangen vedtatt p...

Les mer

Klima og miljø: Naturmangfold: Norge bidrar med 50-millioner dollar til Amazonasfondet

Av Camilla Høvik English version below Norge kunngjorde på mandag en betydelig donasjon på 50 millioner dollar til Amaz...

Les mer

Likestilling og mangfold: Feirer 75 år med å opprettholde menneskeverdet : Den tidløse virkningen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Av Alex Benjamin Jørgensen  (English version below) Den 10. desember 2023 vil vi markere årsdagen for Verdenserklæring...

Les mer

Bærekraftsnytt: 15 prosent av ferieøya gikk opp i flammer

Av: Julie Marie Winger Eriksen Årets to uker lange klimatoppmøte (COP 28) ble avholdt i Dubai, og alle verdens land saml...

Les mer

COP28: Energi: Skjebnetid for fossil energi – Fase ned eller ut?

Av Camilla Høvik English version below I hjertet av årets FN-klimasamtaler, COP28, som avholdes i Dubai, en stor oljepro...

Les mer

Støttespillere