Havbruk

Åpner for gruvedrift på havbunnen

Torsdag sendte Regjeringen konsekvensutredning for utvinning av havbunnsmineraler på høring.

Regjeringen vil tilrettelegge for mineralvirksomhet på havbunnen, «forutsatt at dette kan skje med akseptabel grad av miljøpåvirkning», skriver Olje- og energidepartementet i pressemeldingen.

Olje- og energiminister Terje Aasland understreker i pressemeldingen at dette kan bli en «spennende ny næring».

Havforskningsinstituttet er kritisk, og mener det mangler kunnskap om påvirkningen på økosystemene.

– Vi vet for lite om områdene som vurderes åpnet for gruvedrift, sa forsker Terje van der Meeren da Havforskningsinstituttet leverte sitt høringsinnspill til Olje- og energidepartmentet i forkant av konsekvensutredningen.

Også FNs miljøprogram og FNs havpanel har uttalt at det er kunnskapshull ifb. konsekvensvurdering av hvordan havbunnsutvinning av mineraler påvirker marint liv.

Departementet «tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om åpning av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet våren 2023.»

 

FLERE HISTORIER