- LIVE

Arendalsuka 2023: Arrangementer på Fremtidens Næringslivsscene – Torvet 1A

Nedenfor kan du lese om og strømme alle arrangementer på Fremtidens Næringsliv-scenen under Arendalsuka.

Sammen med våre medlemmer produserer UN Global Compact Norge flust av spennende paneldebatter under Arendalsuka 14.–17. august. Se mer informasjon nedenfor og møt oss på Torvet 1A, eller direktesendingen ovenfor.

Mandag 14. august

SANKSJONENES SKYGGESIDE – EN VARSLET MILJØKATASTROFE? / kl 10:30

 • Er vi godt nok forberedt på et massivt oljesøl i Norge? Og hva gjør vi hvis et skyggeflåte-skip plutselig går på grunn langs kysten vår?
 • Med Karoline Flåm (Gard), Rolf Thore Roppestad (Gard), Einar Vik Arset (Kystverket) og Karoline Andaur (WWF)
 • Arrangeres Gard

EN ÆRLIG SAMTALE OM OMSTILLING I NORSK NÆRINGSLIV / kl 12:30 

 • Hvordan kan omstillingsplaner tilpasset norske forhold redusere klima- og naturrisiko for norsk næringsliv?
 • Med Kim N. Gabrielli (UN Global Compact Norge) Kjell S. Rakkenes, Konserndirektør  (Nortura), Heidi Nordby Lunde (Høyre), Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet), og Kim N. Gabrielli (UN Global Compact Norge). Representanter fra EY, Capgemini og Equinor vil også delta.
 • Arrangeres av UN Global Compact Norge

KOMMUNENE MÅ I FØRERSETET FOR EN BÆREKRAFTIG NÆRINGSUTVIKLING OG BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN – SAMSPILLET MELLOM KOMMUNER OG NÆRINGSLIVET/ kl 14:00

 • Bærekraftig omstilling oppnås mest effektivt ved godt samspill mellom lokale myndigheter og næringsliv. Kommunene har en spesiell rolle som tilrettelegger og utvikler for næringslivet.
 • Bård Vestøl Birkedal (BDO), Espen Remme (NHO Møre og Romsdal), Anne Romsaas (KS), John-Erik Reiersen (Betong Norge), Lene Westgaard-Halle, (Høyre), Mirell Høyer-Berntsen (SV) og Kim N. Gabrielli (UN Global Compact Norge) Line R. Samuelsen (Lofoten De Grønne Øyene 2030)
 • Arrangeres av  BDO og UN Global Compact Norge

KAN VI STOLE PÅ DATA? MULIGHETER OG UTFORDRINGER I BRUK AV DATA / kl 15:30

 • Hvilke data er relevant og hvordan bruker man data til å drive positive endringer? Hvordan jobber noen av Norges ledende virksomheter med akkurat denne tematikken?
 • Kim Gabrielli, (UN Global Compact Norge), Bastian Klunde (Footprint), Mikkel Skou (DNV)
 • Arrangeres DNV og UN Global Compact Norge

Tirsdag 15. august


SMARTE BYER: AREAL SOM KNAPPHETSGODE / kl 08:30

 • Tar varelagre, butikker, boliger og transport opp for mye plass i bybildet? Hvordan vi kan ta i bruk teknologi for å redusere plassmangel og klimautfordringer i bybildet, og hvordan samarbeid mellom offentlige og private aktører kan bidra til å realisere potensialet i smarte byer
 • Med Ida Pernille Hatlebrekke (Møller Mobility Group), Ingemund Skålnes (OBOS Living Lab), Lars Erik Lund (Veidekke), Siri Engelschion (IKEA), Silje Klepsvik (Kaleidoscope), Agnethe Brown Erland (AutoStore), Frode S. Robberstad (AutoStore) og Anette Matre (AutoStore)
 • Arrangeres av Autostore

ER DIGITAL EKSKLUDERING EGENTLIG SMART? DET ER JO PENGER SPART! / kl 10:00

 • Hvordan inkluderer vi alle i den nye digitale hverdagen? Hvem har ansvaret? Og hvordan kan vi bruke teknologi til å skape et enda mer inkluderende og likestilt samfunn?
 • Med Eivind Kristoffersen (Sopra Steria), Trine Schei Grande (Footprint), Petter Hellman (Møller Mobility Group), Runa Haug Khoury (AION by Aker BioMarine), Turid Grotmoll (Fremtind Forsikring) og Tobias Studer Andersson (Sopra Steria)
 • Arrangeres av Sopra Steria

NORGES 10 MEST KLIMAUTSATTE KOMMUNER I 2033: DER INGEN BURDE BU? / kl 12:15

 • Hva gjør vi når stadig flere blir rammet av et stadig villere og våtere klima? Og hvem skal betale for jobben med å sikre norske boliger mot skadene som vil komme?
 • Med Espen Opedal (Tryg Forsikring), Ellen Hambro (Miljødirektoratet), Kjetil Lund (NVE),  Kjetil E. Lein (NITO), Karl Arne Jespersen (Mesterhus) og Svein Tore Bergestuen (Sannum & Bergestuen)
 • Arrangeres av Tryg

GRØNN ELLER GRØNNVASKET – HVORDAN HÅNDTERER NÆRINGSLIVET STRENGERE KRAV TIL BÆREKRAFTSKOMMUNIKASJON / kl 13:30

 • Hvordan de kommuniserer representanter fra norsk næringsliv om bærekraft?
 • Tonje Drevland (Forbrukertilsynet), Colin Campbell, (Posten og Bring) Ida Hatlebrekke (Møller Mobility Group) og Per Hynne (Coca-Cola Europacific Partners Norge)
 • Arrangeres av Kruse Larsen 

INGEN BEDRIFT ER EN ØY – FARLIGE FORBINDELSER / kl 15:00 

 • Oppgaven med å omstille til bærekraftig næringsliv er stor. Hvordan kan innkjøpssamarbeid og flerpartssamarbeid lette arbeid gjennom nettverksarbeid?
 • Deltagere: Med Siri Engesæth (Factlines), Dag Strømsnes (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Morten Thorvaldsen (Olav Thon Gruppen).
 • Arrangeres av Factlines AS

Onsdag 16. august


SOSIAL BÆREKRAFT: HELT LOKALT. HELT GLOBALT / kl 09:00

 • Hvordan finner du de samme menneskene i din egen virksomhet, ditt eget lokalmiljø eller andre steder dere vil engasjere dere? Hvordan kan næringslivet samarbeide med sivilsamfunn for å sikre effekt?
 • Med Sigurd Skjefstad (SOS-barnebyer), Gry Larsen (Grieg Gruppen), Ida Langdalen Kristiansen (Moelven Industrier), Øyvind Gabrielsen (Aktiv Eiendom) og Anna Hamre (SOS-barnebyer)
 • Arrangeres av SOS barnebyer

ER DET MULIG Å OPPRETTHOLDE VELFERDSSAMFUNNET DER TEKNOLOGI MØTER MILJØ? / kl 10:30

 • Kan vi finne løsninger for samfunnet og konkuransekraften for næringslivet som er både næringspositive, men også naturpositive? Hvordan skal vi i fremtiden koble teknologi og miljø, og vil en god kobling øke norsk konkurransekraft?
 • Med Carina Hundhammer, (NORIN)
 • Arrangeres av NORIN

OVERLEVER NORSKE SMB-ER REGULERINGS-TSUNAMIEN?/ kl 12:00

 • De fleste norske selskaper er SMB-er, likevel får de lite oppmerksomhet i diskusjoner om bærekraftig omstilling. Regulerings-tsunamien vokser seg stadig større og slår inn både direkte og indirekte, gjennom åpenhetsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, klimareguleringer og taksonomien. Hvordan skal SMB-ene holde seg flytende gjennom nye krav og reguleringer?
 • Med Live Stensholt (Sparebanken 1 Sørøst-Norge), Jørund Buen (Sparebank 1 Sørøst-Norge) og Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge)
 • Arrangeres av Sparebanken 1 Sørøst-Norge og UN Global Compact Norge

KLIMARISIKO I SHIPPING/ kl 13:30 

 • Hvordan spiller klimarisko inn i investeringsbeslutninger for internasjon skipsfarst
 • Med Annicken Kildahl (Grieg Maritime Group) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (Norsk klimastiftelse)
 • Arrangeres av Grieg Maritime Group

FINANSIERING FOR FREMTIDEN – NYE ALLIANSER FOR VERDENS FATTIGE/ kl 15:00

 • Hvordan skal Norge som teknologinasjon lykkes med å utvikle ny, grønn og bærekraftig teknologi?
 • Med Gry Larsen (Grieg Gruppen), Sissel Aarak (SOS barnebyer) Per Kristian Sbertoli (Norfund), Heidi Finskas (KLP) og Øyvind Eggen (Norad)
 • Arrangeres av SOS barnebyer

LANSERING AV STORT BÆREKRAFTSLØFT I AGDER / kl 16:00

 • Nå går 11 av de største næringsforeningene- og hagene på Agder sammen med UN Global Compact Norge om et massivt bærekraftsløft for små- og mellomstore bedrifter i regionen.  Hvordan skal vi arbeide sammen for å sikre at norske små- og mellomstore bedrifter skaper fremtidens næringsliv og levende lokalsamfunn i mange tiår fremover?
 • Med Trond M. Backer (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Morten Haakstad  (Agder Næringsforening), Maria Handal (UN Global Compact Norge), Hans-Fredrik Grøvan (Lister Næringsforening) og Christiane Skage (Lister Nyskaping)
 • Arrangeres av UN Global Compact Norge

 

Torsdag 17. august


KICKSTART BÆREKRAFTSARBEIDET: OPPDAG HVA SOM ER VIKTIGST Å TA TAK I FOR DIN BEDRIFT PÅ VESENTLIG.NO/ kl 09:00

 • Bedriftsledere sliter ofte med å starte bærekraftsarbeidet. Vesentlig.no er et gratis verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å gå fra bekymring til handling. Ved å identifisere områder med størst påvirkning blir det enklere å implementere konkrete tiltak og oppnå praktisk bærekraft.
 • Med næringsminister Jan Christian (Vestre), Ann-Kristin Ytreberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn Handal), Stine Vintervoll (Stiftelsen Miljøfyrtårn), Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge) og Grace Anne Solvang(UN Global Compact Norge)
 • Arrangeres av Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge

NÆRINGSLIV OG MENNESKERETTIGHETER: EN SAMTALE OM FORRETNINGSMESSIG INTEGRITET / kl 10:30

 • Hvordan og hvorfor bør selskaper opprettholde høy etisk standard i sin virksomhet. Hva er egentlig ansvarlig forretningspraksis, og hvordan fremmes bevissthet og kunnskap om menneskerettigheter i næringslivet?
 • Med Stian Berger Røsland (Advokatfirmaet Selmer AS) og Liv Monica Stubholt (Advokatfirmaet Selmer AS)
 • Arrangeres av Advokatfirmaet Selmer AS

NY ESTETIKK OG VARIG VERDI: FRAMTIDAS INTERIØRARKITEKTUR / kl 12:00

 • Ombruk av materialer og interiør er effektive tiltak som gir umiddelbare og betydelige CO2-kutt. Hvordan møter byggenæringen disse utfordringene? Kan vi lage nye og lønnsomme måter å jobbe på som samtidig redder naturen? Hvordan rigger vi oss for et stort kunnskapsløft og omfattende praksisendring?
 • Med Kirsti Svenning (Nummer 17 – fagnettverk for interiørarkitekter)
 • Arrangeres av Nr 17 – fagnettverk for interiørarkitekter, Romlaboratoriet, Sane AS, Spinn arkitekter fra Oslo, samt Haltenbanken, Bioregion Institute, Henning Larsen og Asplan Viak

HYDROGEN VIL LØFTE FLYENE I FREMTIDEN / kl 13:30

 • Hydrogen brukes allerede i produksjonen av bærekraftig flydrivstoff og kan også brukes direkte som drivstoff i flymotorer. I denne samtalen diskuteres rollen til hydrogen i overgangen til null- og lavutslippsflyging, der Airbus og SAS deltar. Hvordan planlegger flyplasser å tilpasse seg og bli knutepunkter for hydrogen i fremtiden?
 • Med Anko van der Werff (SAS), Abraham Foss (Avinor) og Bertrand Lestime (Airbus ZEROe)
 • Arrangeres av Avinor og SAS

HVORDAN HÅNDTERE ØKENDE GLOBALE UTFORDRINGER OG SAMTIDIG STYRKE BÆREKRAFTSARBEIDET? / kl 15:00

 • Hvordan takler næringslivet bærekraftsmålene i en tid med globale utfordringer? 93 prosent av næringslivsledere må nå håndtere ti eller flere globale utfordringer samtidig. Hvordan kan de løse disse utfordringene samtidig som de styrker sitt arbeid med bærekraft?
 • Med Torbjørn Eik-Nes, CEO (Accenture Norge), Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge), Kimberly Mathisen, (Hub Ocean Viak)
 • Arrangeres av Accenture

Her er også alle arrangementene samlet på Arendalsuka sine sider.

 

FLERE HISTORIER