Bærekraftsnytt Energi

Avløpsvann: Skjult gull eller global trussel?

Av Melica Jahangiri

Tenk deg en verden hvor avløpsvann, som en gang var betraktet som et forurensende biprodukt, nå gir strøm til hjem, revitaliserer landbruket og skaper nye jobbmuligheter. En overraskende innsikt fra FN’s miljøprogram (UNEP), GRID-Arendal og Global Wastewater Initiative (GWWI) kaster lys over dette forvandlede scenariet!

«Wastewater – Turning Problem to Solution» er ikke bare en rapport, men en oppfordring til handling. Den utfordrer regjeringer og bedrifter til å se avløpsvann som en gullgruve av muligheter, heller enn en miljøtrussel. Ved å gjenbruke og gjenopprette ressurser fra avløpsvann, kan vi skape nye inntektsstrømmer, miljøfordeler og til og med energikilder.

Fra avfall til alternativ energi
Dette fremstår overraskende, men tallene taler for seg! Avløpsvann kan gi alternativ energi til en halv milliard mennesker, levere vann i mengder som overgår global avsaltingskapasitet, og redusere avhengigheten av gjødsel med 10%. Men det stopper ikke der. Tall i rapporten indikerer at, til tross for sitt dårlige rykte, gjenbrukes kun 11% av verdens behandlede avløpsvann. Resten forsvinner i våre elver, innsjøer og hav, og bidrar til global forurensning. Men hvis man kan omdanne dette «avfallet» til en verdifull ressurs, kan man virkelig revolusjonere hvordan man ser på avløpsvann.

Kraften av vann
Men det er ikke bare miljøgevinster å hente. Avløpsvann har potensialet til å generere betydelige mengder energi, i noen tilfeller opp til fem ganger energien som kreves for å behandle det. Eller vann nok til å dekke et område nesten på størrelse med Paraguay. Disse er ikke bare drømmer, men realistiske mål som kan oppnås med riktig forvaltning og innovasjon.

Rapporten fremhever også suksesshistorier fra ulike hjørner av verden, fra Kina til Karibia, Tyskland til Tunisia. Land over hele kloden begynner å innse avløpsvannets potensial og tar skritt for å forvandle det fra problem til løsning. Så, neste gang man tenker på avløpsvann, se forbi det umiddelbare bildet av avfall, og forestill heller mulighetene det skjuler. For i denne flytende ressursen kan fremtidens løsninger ligge skjult!

 

FLERE HISTORIER