BÆREKRAFTIG FINANS FOR LANGSIKTIG GEVINST

Hvordan er kapitaltilgangen for de bærekraftige businessidéene? Nå satser finanssektoren på bærekraft, ifølge Tor Helmersen (Investinor) og Ellen Amalie Vold (NVCA). Grønn og bærekraftig finans kan bidra til skalering av fremtidens forretningsideer, og Norge kan få gode eksportmuligheter.

Grønn finans er et helt nødvendig redskap for å akselerere det grønne skiftet. Heldigvis er gapet mellom tradisjonelle finansaktører som først og fremst er motivert av lønnsomhet, og de som primært er motivert av bærekraft, mindre enn før: det er ingen selvmotsigelse i at lønnsomme investeringer kan være bærekraftige.

– Lønnsomhet er selvfølgelig viktig for investorene. Det kan være vanskelig å snakke om lønnsomhet i prosjekter som handler om å redde kloden eller forbedre likestillingen, og det kan virke kynisk. Men så er det en gang sånn at det er motivasjonen om lønnsomhet som flytter eller skaper nye penger, sier Ellen Amalie Vold.

Hun er administrerende direktør i Norsk venturekapitalforening (NVCA), interesseorganisasjonen for aktive eierfond i Norge, som jobber med kapital helt fra såkornfasen, til venture-kapital og oppkjøpsfond.

– Et av målene i Parisavtalen var et skifte av kapitalstrømmer. Hvis vi ser på det økte engasjementet i samfunnet forøvrig siden avtalen ble signert, sammen med den rollen som finanssektoren har, blir det ikke mindre press på oss i sektoren fremover, sier Vold.

Uklar næringspolitikk er et av hindrene for grønne investeringer i Norge, ifølge en fersk EY-undersøkelse på oppdrag fra UN Global Compact Norge, NVCA, Investinor og Nysnø.

– DET SKJEDDE EN FORANDRING I 2019

Profitthensynet trenger ikke stå i veien for at investeringer kan være bærekraftige. Nå er det også startet et grønn finans-initiativ i forkant av FNs klimatoppmøte i 2021, COP26.

– Bærekraft er langt framme i bevisstheten hos investorene våre. Det er tilgang på kapital i Norge, kanskje med unntak av i vekstfasen. Jeg tror det er viktig at det lages retningslinjer, noe man kan enes om på tvers av politisk ståsted. Når store selskaper går foran, skjer det noe: 2019 ble snakket om som året det virkelig skjedde en forandring, fordi mange store aktører snakket om sin strategi, sier Vold.

I Norge er virkemiddelapparatet satt i gang for å hjelpe flere grønne bedrifter å skalere, gjennom tilgang på kapital. Det statlige investeringsselskapet Investinor skal bidra til økt verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv «gjennom å bedre markedet for pre-såkorn, såkorn-, venture- og ekspansjonskapital», sammen med medinvestorer. Finansdirektør Tor Helmersen understreker også at avkastning og bærekraft må gå hånd i hånd.

– Investinor må ofte gå foran og dra vognen i ulike retninger – enten det gjelder ESG eller annet. De ulike selskapene vi investerer i evner å ta ganske store steg innenfor bærekraft, sier Helmersen.

– EN STOR RISIKO Å IKKE JOBBE I TRÅD MED PARISAVTALEN

Det er ikke bare investorene som har fått ferten av lønnsomme, bærekraftige investeringer – bankene er også med.

– Store banker har gått inn og fått et ganske aktivt forhold til bærekraftsrelatert långivning. De ser at det er en risiko for banken å ikke jobbe i tråd med Parisavtalen. Sånn som jeg forstår det etableres det egne bærekrafts-KPIer; overholder du dem, får du gunstigere betingelser av banken. Det er ikke myndighetsdrevet, men aktørene ser det som riktig måte å innrette seg på, sier Helmersen.

– Skal man selge seg ut av selskaper som er dårlig på ESG? Man er kanskje en bedre aktiv eier hvis man går inn og får til en retningsendring. Alt blir ikke helt grønt, men da blir selskapene litt mindre brune, fortsetter han.

Denne artikkelen er en liten smakebit på vår podkastepisode av Fremtidens Næringsliv, en podkastserie om bærekraft og business. Hør, lik og følg oss her, eller der du vanligvis hører podkast

 

FLERE HISTORIER