Bærekraftsnytt

Bærekraftslederens spagat: Hvordan være både fagekspert og leder?

Av Christoffer Ringnes Klyve

Norske bærekraftsledere skal kunne så mangt. Det blir stilt enorme forventninger til bærekraftslederne. Fra kolleger, fra omverdenen, fra toppledelsen, fra kundene. Og kanskje først og fremst fra dem selv. Hva fyller arbeidsdagen og hvordan klarer de å håndtere forventningene? 

For å finne ut av dette har vi intervjuet et titalls bærekraftsledere fra ulike bedrifter og organisasjoner. Ett av målene har vært å finne ut hvordan bærekraftslederne balanserer sine spagater.

Svaret er dessverre at ikke alle klarer å håndtere forventningene som stilles. En av årsakene er at bærekraftsledere blir satt til å gjøre en umulig jobb: De skal både kunne svare ut intrikate spørsmål om livssyklusanalyser av produktene bedriften selger, de skal sette opp klimaregnskap, og de skal kunne forklare hvordan EUs nye rapporteringskrav angår bedriften. I tillegg skal de gjerne støttelederkollegaer med å legge til rette for mangfold og inkludering. Samtidig skal de motivere kolleger, lede endringsprosjekter og påvirke strategien, mens de passer på at kommunikasjonsavdelingen ikke blir for overivrige når de skal fortelle om hvor miljøvennlige produktene er. Puh. Ikke rart mange blir demotiverte, og noen ønsker å skrote hele rollen.

 

Sprik i ansvarsområder

Bærekraftsledere har med andre ord en fot i mange leire og flere hatter. En måte å illustrere dette på, er å sortere kompetansebehovet i tre hovedkategorier fordelt på de ulike ansvarsområdene en bærekraftsleder ofte har.

Bredden i dette reflekterer også at virksomhetene i undersøkelsen er forskjellige. De hører til i ulike bransjer, de har ulik størrelse, og har i varierende grad jobbet systematisk med bærekraft over tid. Dette er med andre ord ikke en fasit, eller en mal for stillingsutlysning for bærekraftsledelse, men en god illustrasjon på spagaten bærekraftslederne står i. På tross av dette; det er påfallende hvor mange bærekraftsledere som opplever at de forventes å håndtere de fleste av disse kompetanseområdene. Mange omtaler seg selv som poteter, denne herlig anvendelige rotfrukten som kan brukes til så mye, men sjelden får spille hovedrollen.

Mange får det til, og ofte handler det om å tilegne seg nye ferdigheter underveis. En bærekraftsleder fortalte at hun selv har måttet plukke opp nye ferdigheter underveis. I hennes første jobb som bærekraftsrådgiver var det mye faglig arbeid, analyser og rapportering. Etter hvert byttet hun arbeidsgiver og fikk mer ansvar, og etter hvert en lederrolle. Det krevde at hun måtte utøve lederegenskaper, i tillegg til den faglige ekspertrollen.

De sprikende kompetansekravene gir noen utfordringer. Noe av kompetansen som kreves er ganske uvanlig å finne hos en og samme person. For eksempel har fageksperter ofte enten bredde eller dybde i sine fagkunnskaper, og sjeldnere begge deler. Fagekspertise opptrer heller ikke alltid sammen med lederegenskaper.

De avgjørende ferdighetene

Én type kompetanse svært mange av bærekraftslederne trekker fram som avgjørende, er lederferdigheter. Fagkompetansen anses ofte som en selvfølgelighet. En god pekepinn på at du har lyktes som bærekraftsleder er at du klarer å få kollegene dine til å fordype seg i bærekraftsspørsmål.

Hva hver enkelt bærekraftsleder vil trenge av kompetanse avhenger av hva hen kan fra før av. Bærekraftsledere må kunne en god del om bærekraft, og de må kunne noe om ledelse Men de trenger ikke være eksperter på noen av delene, og særlig når det gjelder bærekraftskompetansen kan med fordel ha kolleger som er mer kompetente enn seg selv. Derimot er det avgjørende for bærekraftslederne å være i stand til å drive ledelse, og i mange situasjoner vil nok dette være det viktigste området å fordype seg mer i, heller enn å finlese den siste synteserapporten fra FNs klimapanel.

 

Ønsker du kompetanseheving som bærekraftsleder? I november starter vi programmet «Lederprogram for bærekraftsledere» som gir innsikt fra både eksperter og kolleger fra hele Norge, og sammen skape en robust plattform for fremtidig bærekraftsledelse. Mer om program og påmelding finner du her.

 

FLERE HISTORIER