Bærekraftsnytt

Bidens grønne subsidiepakke overskrider opprinnelige kostnadsestimater

President Joe Bidens store grønne subsidiepakke, kalt Inflation Reduction Act (IRA), har blitt så populær at kostnadene for skattefordeler knyttet til klima- og energiprosjekter kan bli mye høyere enn det opprinnelige anslaget på 391 milliarder dollar for 2022-2023.

Det er nå forventet at skattefordeler kun for ren energi vil koste 180 milliarder dollar mer enn antatt. Totalprisen for hele pakken kan ifølge Goldman Sachs Group nå bli så høy som 1200 milliarder dollar. Det har blitt lagt frem planer for investeringer på minst 150 milliarder dollar i prosjekter som fornybar energi og batterifabrikker siden loven ble vedtatt. Senator Joe Manchin III fra West Virginia, en demokrat som opprinnelig var motsander av subsidiepakken, er bekymret over de økte kostnadene og truer nå med å stemme for å oppheve loven hvis ikke kostnadene reduseres.

Samtidig som Biden-administrasjonen opplever press fra senatorer som Manchin III for å redusere kostnadene knyttet til den grønne subsidiepakken, tar delstaten New York nå drastiske skritt for å fremme fornybar energi. En ny lov i delstaten skal nemlig gjøre energi til et offentlig eid fellesgode. Loven, som heter The Build Public Renewables Act (BPRA), vil støtte utviklingen av store mengder rimelig fornybar energi og krever at offentlige bygninger bruker fornybar energi innen 2030. Denne vil også tilby lavere priser for fornybar energi til kunder med lav til moderat inntekt og fase ut seks gasskraftverk innen 2030.

Les mer om dette i The New York Times.

 

FLERE HISTORIER