Veien til fremtidens havnæring

Oslo Børs’ største investor: – Det har skjedd enorme endringer siden 2018

Veien til fremtidens havnæring: Blå finans og havvind er tema når Erik Giercksky, leder for UN Global Compacts havplattform og Folketrygdfondets Annie Bersagel gjester Fremtidens Næringsliv.

– Driver du i havet er det spesielle hensyn man må ta. Det er krevende, mørkt, kaldt og remote. Det er ikke forbrukerbasert økonomi; det er bedrift til bedrift. Da er det selskaper, investorer og banker som må sette krav, i tillegg til regulatoriske myndigheter, sier Erik Giercksky, som leder den globale havkoalisjonen i UN Global Compact.

Kravene må komme nå dersom norsk offshore-kompetanse skal kunne anvendes i nye havnæringer. Giercksky understreker at det var kompetansen til havs som sikret Norge oljerikdommen.

– Da man fant olje i havet var det gamle fiskefartøy og annen kompetanse som var med på å styrke at Norge kunne håndtere det. Den kompetansen har man hatt med inn i oppdrett og havvind. Flyten av kompetanse er helt avgjørende for å muliggjøre mange av næringsambisjonene man har hatt, sier Giercksky.

– Dette gjelder også i finanssektoren. DNB har slått sammen sine ulike havsektorer til en Ocean-enhet, fordi det er mange av de samme forholdene som preger risikobildet og eierskapssammensetningen. Vi ser det også i Aker-systemet og en del andre privat sektor-systemer, at de felles erfaringene gjør det verdifullt, sier han.

Største investor på Oslo Børs: – Enorme endringer siden 2018

Folketrygdfondet (FTF) forvalter Statens pensjonsfond Norge, lillesøster til Statens pensjonsfond Utland – best kjent som Oljefondet. Fondet er en av de største eierne på Oslo Børs, hvor de er investert i rundt 10 prosent av selskapene. Det gir dem også betydelig påvirkningsmakt på en børs med overvekt av blå næringer.

Annie Bersagel er porteføljeforvalter med ansvar for ESG (Environment, Social and Governance – altså bærekraftskriterier) i FTF. Hun har fulgt finansmarkedene tett de siste årene, og har merket et taktskifte.

– Det har vært enorme endringer i selskapenes tilpasning siden 2018. Vi skal ikke lenger tilbake enn det for å se et stort skifte, sier hun. 

– En del selskaper innenfor olje og gass har bredt ut sin virksomhet og omfavnet nye energikilder. I starten var det kanskje litt lavere marginer; det så ikke så veldig lønnsomt ut i første omgang. Så ser man etter hvert at tradisjonell virksomhet ikke har vært på høyde med hvordan det var før. Da blir det mer konkurranse innenfor nye næringer, sier Bersagel.

Denne episoden er en del av serien Veien til fremtidens havnæring, som er støttet av Den norske Unesco-kommisjonen. Hele serien finner du her.

Spesielt innen havbruk ser mange til Norge. Men det står ikke like bra til i alle de norske havnæringene.

Les også: KLP-sjef Sverre Thornes om norsk havvindsatsing: – «Dette er det vi kan», tenkte jeg – men ingen av kontraktene gikk til norske bedrifter

– Sakker akterut

Hvis Norge sakker akterut i omstillingen av havøkonomien fra petroleum til havvind, er Erik Giercksky bekymret for at den norske offshore-kompetansen havner i limbo.

– Nå går havvind-toget. Norge snakker, men handler ikke. Det står to propeller ute i Nordsjøen nå, tror jeg.

De siste ukene i februar har Støre-regjeringen lagt frem sin havvindstrategi.  sende et forslag om hvor to havvindmøller på Utsira Nord skal plasseres, som ble omtalt av opposisjonen som «et gedigent mageplask».

– Vi trenger å være mye mer . Dette er viktig for verden, det er en kulminasjon av de norske kompetansemiljøene og evnen til å eksportere den kompetansen, og dermed drive dette over hele verden. Det er synd om vi ikke får det til. Alle andre aktører er på banen, understreker Giercksky.

Hør episoden her – eller finn den i din podkastspiller:

 

FLERE HISTORIER