FNs generalforsamling

Danmark først ute – vil klimakompensere tap og skader i andre land

Under et ministermøte ifb. FNs generalforsamling tirsdag lovte Danmark å gi 100 mill. DKK til utviklingsland som opplever tap og skader fra klimaendringer.

Å kompensere andre lands tap og skader har vært et betent tema i tidligere klimaforhandlinger, fordi motstanderne hevder det er en innrømmelse av ansvar.

Mange aktivister har ment at oppreisning er nødvendig fordi det er en enorm ubalanse i historiske utslipp mellom land: Siden 1850 har 23 land sluppet ut halvparten av klimagassene. De resterende >150 nasjonene har sluppet ut den siste halvparten.

Hva er klimafinansiering og klimakompensasjon?

På klimatoppmøtet i København i 2009, COP15, lovet vestlige land 100 mrd USD i klimafinansiering hvert år, innen 2020. Disse pengene var øremerket utviklingsland for å kutte utslipp og tilpasse infrastruktur til klimaendringer. I 2020 hadde klimafinansieringen nådd 83,3 mrd.

Målet er ikke nådd ennå, men nå har Danmark altså gått et skritt lenger; dette er første gang en medlemsstat anerkjenner behovet for å bidra med økonomisk hjelp til tap og skader av klimaendringer i det globale sør.

Før fjorårets klimatoppmøte i Glasgow (COP26) lovte Skottland – som altså ikke er en selvstendig medlemsnasjon i FN – 2.7 mrd GBP til et fond for klimarettferdighet.

 

FLERE HISTORIER