Veien til fremtidens havnæring

Digitaliserer klyngene i havlaben

Veien til fremtidens havnæring: Med havlaben til Birgit Liodden har næringsklyngene blitt digitalisert. Gjennom innovative samarbeid skal barrierer brytes for å få tempo på blå innovasjon.

– Klyngemodellen er gullet i norsk næringsliv, sier Birgit Liodden.

Næringsklyngene har lang fartstid i norske innovasjonsmiljøer, spesielt i havnæringene. Klyngemodellen gir kunnskapsflyt mellom selskaper i samme næring, som bidrar til stordriftsfordeler og økt produktivitet. Teorien bak strekker tilbake til 1990-tallet, og studier rundt år 2000 viser at kun tre norske bransjer var reelle næringsklynger: maritim næring, havbruk og olje og gass. Men har klyngemodellen fulgt med i tiden?

Det er nemlig først nå den blir digital.

The Ocean Opportunity Lab (TOOL) skulle bli en gründerbåt, men pandemien kom, og den digitale møteplassen måtte stables på beina umiddelbart. Liodden startet TOOL Spawn – et slags «Tinder» for havnæringene.

Liodden har jobbet med klyngeprosjekter i maritim næring i mange år. Den norske klyngemodellen er unik, mener hun: «Helt fantastisk» for å drive frem innovasjon på en ressurseffektiv og robust måte. Men dagens innovasjonsklynger svikter likevel på ett punkt, mener Liodden:

– En utfordring med den norske klyngemodellen er at den opereres med manuelle prosesser. Man har ikke tatt med seg teknologiskiftet inn i dette. Det blir mye mer ineffektivt. Det er veldig mange mennesker som bruker altfor mye tid på mindre verdiskapende aktivitet. Hvis vi tar bort de barrierene, så kan vi fortsette å ha veldig gode fortrinn.

Følg Fremtidens Næringsliv på Instagram!

Veldig mange av løsningene er ikke begrenset til én industrivertikal, mener hun.

– De kommer opp i brytningen mellom vertikaler; på tvers av regioner; på tvers av industrisegmenter; og ikke minst, på tvers av landegrenser. Da må vi ta ned siloene slik at innovasjonen kan gå raskere.

Denne episoden er en del av serien Veien til fremtidens havnæring, som er støttet av Den norske Unesco-kommisjonen. Hele serien finner du her.

The Ocean Opportunity Lab har et mål om å bidra til å skape bærekraftige, innovative løsninger fra spede begynnelser. Liodden vil bidra til at norske startups i mindre grad skal ha så tungt fokus på «ekstremt mye tidligfasepilotering».

– [Vi må] gå fra å være en lab for verden, til å skalere, kommersialisere og industrialisere ut i de store markedene, sier Liodden.

Hør hele episoden her. Den er også der du finner podkaster:

 

FLERE HISTORIER