Energi

Equinor legger frem omstillingsplan – Storebrand stemmer mot

Landets to største private Equinor-eiere er kritisk til Equinors omstillingsplan.

Storebrand og KLP er de to største norske eierne i Equinor, etter den norske staten. Ingen av dem vil stemme for den nye omstillingsplanen til selskapet.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Planen har svakheter, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør i kapitalforvaltning i Storebrand, til DN.

Equinor har et mål om nullutslipp i 2050. I omstillingsplanen er det nevnt en rekke delmål mot 2030:

  • Over halvparten av bruttoinvesteringene skal være i fornybar energi.
  • Netto karbonintensitet skal ned 20 %.
  • Egenopererte felt skal ha 50 % utslippskutt.

Equinor har generalforsamling i Stavanger onsdag. Der vil det være en rådgivende votering på energiomstillingsplanen.

Saugestad mener planen ikke viser «hvordan selskapet forventer at absolutte utslipp fra produksjon og bruk vil utvikle seg frem mot 2050».

– Vi forventer at planen videreutvikles frem mot generalforsamlingen i 2024 og at den da inkluderer tydeligere utviklingsplaner for totale utslipp, inkludert bruk av sluttprodukt (scope 3). Med dagens plan vil selskapet kunne øke sine totale utslipp, så lenge de investerer i fornybar energi, sier Storebrand-direktøren.

KLP er en annen stor aksjonær i Equinor, og også de vil avstå fra å stemme under generalforsamlingen.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: Omstillingsplanen til Equinor og elektriske lastebiler på Svalbard

Equinor la denne uken frem sin omstillingsplan. Det langsiktige målet er å nå nettonull utslipp innen 2050 – En ster...

Les mer

Bærekraftsnytt: FNs siste klimarapport og grønne skipskorridorer

Mandag kom FNs klimapanel med sin tredje og foreløpig siste delrapport på klimaet. Den går i hovedsak på hva som må t...

Les mer