Meninger

Er du forberedt på #climatequitting?

Det er ikke lenger #quietquitting som gjelder. Nå blir det erstattet med #climatequitting. Fremtidens arbeidstakere er ikke nådige mot virksomheter med manglende klimaforpliktelser.

I 2022 spredte trenden #quietquitting seg som ild i tørt gress i sosiale medier. Det vil si at ansatte viser lavt engasjement på jobben og utelukkende gjør det som står i stillingsbeskrivelsen. Nå ser vi en ny trend komme, nemlig #climatequitting, som endrer spillereglene i kampen om de beste talentene.

«Climate quitting» handler kort fortalt om at ansatte – og ikke minst fremtidens ansatte velger bort virksomheter som ikke har satt tydelige bærekraftmål og klimaforpliktelser.

En studie fra YouGOV i Storbritannia viser at to av fem er villige til å bytte jobb hvis virksomheten de jobber i ikke tar et større klima- og miljøansvar. Ikke bare ønsker stadig flere å jobbe i virksomheter som fremstår som bærekraftige, men halvparten er også villige til å akseptere lavere lønn, ifølge en studie fra det amerikanske eliteuniversitetet Yale. Dette understøttes også i andre undersøkelser, fra blant annet KPMG, som viser at én av tre undersøker om en virksomhet har en bærekraftstrategi og -målsetning når de ser etter ny jobb. Like mange av dagens unge (18-24 år) ville takket nei til et jobbtilbud hvis virksomheten ikke hadde tydelige mål knyttet til bærekraft.

Kampen om talentene er beintøff i dagens marked. Når 75 prosent av den globale arbeidsstyrken er generasjon Z og millenials innen 2025, er det nå på tide å stille seg spørsmålet: Hvordan jobber du i din virksomhet med dine bærekraftforpliktelser for å få og beholde de beste menneskene? Og hvordan kan du skape et engasjement rundt bærekraft som gjør at din virksomhet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver?

Som tidligere leder for bærekraft i Orkla Foods og nå som bærekraftrådgiver i Sopra Steria, har jeg gjort meg noen refleksjoner om hvordan man som arbeidsgiver kan bli mer attraktiv i kampen om de beste hodene:

  1.  Etabler en bærekraftstrategi med tydelige mål mot 2030. Og hvis dere allerede har en strategi – hvordan kan dere bruke strategien til å skape de store endringsprosjektene som gir tydelig retning og konkurransefortrinn?
  2.  Bygg bærekraft som en kapabilitet – hos CEO, ledergruppe og alle andre medarbeidere – så dere har en felles kompetanseplattform som sikrer grunnlag for de gode strategiske beslutningene og prioriteringene.
  3. Jobb med bærekraft på samme måte som alle andre viktige ting i selskapet. Integrer bærekraft i daglige arbeidsrutiner, forretningsplaner og handlingsplaner – og fokuser på det som er gjennomførbart.
  4. Integrer bærekraft i årlige og månedlige måloppfølginger. Alle ledere og medarbeidere bør ha tydelige bærekraftmål koblet til strategien.
  5. Sett både tydelige kortsiktige og langsiktige mål som sikrer bærekraft på alle nivåer (people-planet-profit). Det blir ikke bærekraftig på sikt hvis man ikke også sikrer grønn vekst.

I Orkla Foods var det å jobbe systematisk med vårt bærekraftarbeid en viktig del av det å profilere selskapet som en attraktiv arbeidsgiver. Bærekraft og klimaforpliktelser blir en non-negotiable for virksomheter som ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver i fremtidens arbeidsmarked. Med #climatequitting på agendaen til unge arbeidstakere gjelder det nå å ta grep før, heller enn siden.

 

FLERE HISTORIER