Bærekraftsnytt

EU: Fremgang, men fortsatt mye igjen

EU-kommisjonen anerkjente at Norge viser fremgang i å innarbeide forsinkede EU-lover i EØS-avtalen, men understreker at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Under EØS-rådets møte i Brussel tirsdag, ble det diskutert at mer enn 400 EU-lover venter på å bli implementert i EØS-avtalen, noen flere år gamle. Dette etterslepet skaper ulik konkurranse i EUs indre marked, da EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke har oppdatert sin lovgivning.

Tidsfrist fra EU

I mars sendte EU-kommisjonen et brev til Norge med tidsfrist til august for å innføre det seks år gamle fornybardirektivet i EØS-avtalen. I mai svarte den norske regjeringen at de jobber med saken. Utenriksminister Espen Barth Eide vil ikke si om Norge vil klare fristen.

Energi er problemet

Et stort etterslep av EU-lovgivning på energiområdet har vært en kilde til konflikt mellom Norge og EU. Espen Barth Eide har uttrykt at fornybardirektivet bør kunne passere Stortinget i vår og innlemmes i EØS-avtalen til høsten.

Forsvarssamarbeid med EU

Under sitt besøk i Brussel, signerte utenriksministeren, Bart Eide (AP) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en avtale om utvidet forsvarssamarbeid med EU. Avtalen gir Norge tilgang til EUs forsvarssamarbeid, som er viktig for norsk forsvarsindustri, og åpner for at Norge kan få observatørstatus på EUs forsvarsministermøter.

Konklusjon

EU-kommisjonen ser fremgang i Norges arbeid med å innarbeide forsinkede EU-lover, men understreker at mye gjenstår. Energiområdet er spesielt utfordrende, og regjeringen jobber med å få direktivene gjennom Stortinget. For mer informasjon, les hele artikkelen hos Energi og Klima

 

FLERE HISTORIER