Bærekraftsnytt Klima og miljø

EU-kommisjonen presenterer økonomisk sikkerhetsstrategi for å redusere avhengigheten av import fra Kina

EU-kommisjonen presenterte nylig en økonomisk sikkerhetsstrategi med det formål å forhindre tap av viktig teknologi og sikre at EU-landene ikke blir ensidig avhengige av import av metaller fra land som Kina i forbindelse med det grønne skiftet.

Margrethe Vestager, visepresident i Kommisjonen, understreket viktigheten av at EU ikke havner i en situasjon der de er så avhengige av import fra ett land at det kan brukes som et økonomisk våpen mot EU.

Spesielt gjelder dette metaller som er nødvendige for solcellepaneler og batterier, hvor EU i noen tilfeller er fullstendig avhengig av import fra land som Kina.

Denne strategien vil bli diskutert med medlemslandene og Europaparlamentet, og er for tiden et hovedtema som vil bli drøftet på det kommende EU-toppmøtet den 29. og 30. juni. Dette dokumentet, som er utformet som en kommunikasjon, kan sammenlignes med en stortingsmelding, og vil gi Kommisjonen en indikasjon på medlemslandenes vilje til å gå videre med tiltakene foreslått i strategien.

Les hele forslaget her

 

FLERE HISTORIER