Bærekraftsnytt Klima og miljø

EU-parlamentet godkjenner ambisiøs reform av karbonmarkedet

Europaparlamentet godkjente tirsdag omfattende reformer for å gjøre EUs klimaendringspolitikk mer ambisiøse. Dette inkluderer en oppgradering av karbonmarkedet som vil øke kostnadene ved forurensning i Europa. Reformene vil nemlig at karbonmarkedet skal kutte utslippene med 62 % fra 2005-nivåene innen 2030. Fabrikkene vil miste de gratis CO2-tillatelsene de i dag mottar innen 2034. Utslipp tilknyttet skipping vil bli lagt til CO2-markedet fra 2024.

Det ble også gitt støtte til EUs første verdensplan om å sette inn en avgift på import av høykarbonvarer fra 2026. Denne er rettet mot import av stål, sement, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen. Lovene trenger fortsatt endelig godkjenning fra EU-landene, som vil vurdere dem i løpet av de neste ukene. Peter Liese, parlamentets hovedforhandler for reformen av kvotehandelssystemet (ETS), mener at endringer tilknyttet  karbonmarkedet vil være avgjørende for om Europa når sitt mål om CO2-kutt. Prisen på EUs karbontillatelser har steget de siste årene og vært styrket i påvente av reformene.

Kort oppsummerning av vedtaket:

  • EU-parlamentet godkjenner reform av karbonmarkedet
  • Industrier står nå overfor høyere kostnader for å forurense
  • EU skal pålegge CO2-avgift på import av stål og sement
 

FLERE HISTORIER