Naturmangfold

FNs naturtoppmøte flyttet til Canada

Naturtoppmøtet COP15 skulle avholdes i Kunming, Kina, men har blitt utsatt tre ganger. Nå flyttes det til Montreal.

Målet med COP15 er å vedta et rammeverk for globalt biologisk mangfold – som har blitt kalt «en Parisavtale for naturen».

 

FLERE HISTORIER