Fra Pinkwashing til autentisk støtte: Opprett et LHBT-vennlig arbeidsområde

Med ankomsten av Pride-måneden, har det blitt stadig mer vanlig å være vitne til mange selskaper og virksomheter som viser regnbueflagget på sine sosiale medieplattformer. Selv om dette i utgangspunktet kan skape en følelse av inkludering og støtte, er det avgjørende å vurdere om disse bevegelsene støttes av betydelig innsats for å virkelig fremme et LHBT-vennlig miljø. Det er her konseptet «pinkwashing» kommer inn i bildet. Så, hva er rosavasking og hva er forskjellen mellom å være LHBT-vennlig og Pinkwashin? 

Alex Benjamin Jørgensen journalist og produsent i UN Global compact skriver om forskjellen mellom Pinkwashing og autentisk støtte til LHBT-samfunnet.

Definisjon av Pinkwashing 

Pinkwashing refererer til når selskaper hevder å støtte likestilling og LHBTQ+-rettigheter uten tilstrekkelig bevis eller handlinger for å støtte sine uttalelser. Det er som falsk reklame, der de promoterer seg selv som LHBTQ+-allierte, men faktisk ikke støtter fellesskapet eller bare gjør det minimalt.” 

Akkurat som med misforstått kommunikasjon om bærekraft (sustainability communication strategy), er pinkwashing kanskje ikke alltid tilsiktet. Selv om det er viktig å øke bevisstheten om LHBTQ+-spørsmål, mottar selskaper kritikk når de kjører LHBTQ+-relaterte kampanjer, men engasjerer seg i motstridende praksiser, som å diskriminere sine egne LHBT-ansatte eller gjøre arbeidsmiljøet uvennlig for dem. 

Merkevareaktivisme  

Pinkwashing-eksempler observeres når selskaper engasjerer seg i merkevareaktivisme (Brand Activism) uten å virkelig justere handlingene sine med sine uttalte verdier. For eksempel kan et selskap hevde å støtte LHBTQ+-rettigheter, men unnlater å implementere inkluderende retningslinjer innenfor sin egen arbeidsstyrke eller lukker øynene for diskriminerende praksis. På samme måte kan en merkevare fremme miljømessig bærekraft, men fortsetter å engasjere seg i skadelig praksis som bidrar til forurensning eller utnyttelse. Pinkwashing oppstår når selskaper prioriterer bildet av aktivisme og profitt fremfor ekte og konsekvente handlinger som skaper en positiv innvirkning på sakene de hevder å støtte. 

Oslo Prides tilnærming mot pinkwashing 

Oslo Pride opererer etter et viktig prinsipp som legger vekt på generering av over 50 % av inntektene gjennom direkte innsamling. I en podcastepisode produsert av Oslo Pride i juni 2022 forklarte tidligere leder Inger Kristin Haugsevje betydningen av deres tilnærming:  

Vi mener det er avgjørende for oss å bestemme Oslo Prides retning og aktiviteter. Derfor streber vi etter mer enn 50 % av våre inntekter som kommer direkte fra midlene som samles inn gjennom salg av mat og drikke på arrangementene våre. Dette sikrer at vi opprettholder uavhengighet fra potensiell påvirkning, enten fra regjeringen eller selskaper.  

Haugsevje understreket videre organisasjonens forpliktelse til å danne partnerskap, men med et strengt fokus på felles verdier:  

Vårt partnerskapssystem er ganske strengt. Vi søker samarbeid med selskaper som er genuint dedikert til å fremme mangfold, inkludering og bevisstgjøring om seksuelle minoriteter og kjønn. Ved å være kresne i våre partnerskap kan vi skape et bedre miljø for det skeive samfunnet og drive positiv endring. 

Denne tilnærmingen gjør at Oslo Pride kan beholde kontrollen over sitt oppdrag og aktiviteter samtidig som den sikrer at partnerselskaper aktivt bidrar til å skape inkluderende rom for det skeive samfunnet. 

UN LGBTIQ+ Standard Gap Analysis Tool 

Fra prinsipper til praksis 

For å skape en LHBT-vennlig organisasjon er det viktig å følge retningslinjene som er skissert i UN LGBTIQ+ Standards Gap Analysis Tool. Disse standardene inkluderer: 

 1. Lederforpliktelse: Sørg for at bedriftsledere er dedikert til å støtte rettighetene til LHBTIQ+-individer i organisasjonen.
 2. Politisk forpliktelse: Utvikle en omfattende policy som eksplisitt respekterer menneskerettighetene, inkludert ikke-diskriminering og like muligheter for LHBTIQ+-personer.
 3. Due diligence for menneskerettigheter: Gjennomfør regelmessige vurderinger for å identifisere og adressere eventuelle negative konsekvenser for rettighetene til LHBTIQ+-individer.
 4. Klage- og utbedringsprosesser: Etablere effektive mekanismer for å rapportere og adressere hendelser med diskriminering, trakassering og vold, og sikre et trygt og støttende miljø for LHBTIQ+-individer.
 5. Ikke-diskrimineringspolitikk: Implementer en klar ikke-diskrimineringspolitikk som spesifikt inkluderer seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristikker.
 6. Rekruttering og faglig utvikling: Vedta strategier for å fremme likestilling for LHBTIQ+-individer i rekrutterings-, faglig utviklings- og forfremmelsesprosesser.
 7. Lik kompensasjon: Sikre lik kompensasjon til alle ansatte uavhengig av seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristikker.
 8. Forebygging av diskriminering, trakassering og vold: Utvikle proaktive tiltak for å forhindre, beskytte mot og eliminere diskriminering, trakassering og vold rettet mot LHBTIQ+-individer.
 9. Opplæring og bevissthet: Gi opplæringsprogrammer for å øke bevisstheten blant ansatte om menneskerettighetsbekymringer som LHBTIQ+-personer står overfor og deres ansvar for å respektere og opprettholde disse rettighetene.
 10. Konfidensialitet og datasikkerhet: Implementer protokoller for å ivareta konfidensialitet og sikkerhet for personlig informasjon knyttet til ansattes seksuelle legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristikker.
 11. Positivt og inkluderende miljø: Fremme en innbydende og bekreftende arbeidsplasskultur som verdsetter og inkluderer LHBTIQ+-individer.

Ved å inkorporere disse standardene i organisasjonspraksis, kan bedrifter skape et miljø som er genuint inkluderende og støtter LHBTIQ+-rettigheter. 

Konseptet pinkwashing reiser viktige spørsmål om ektheten av selskapers støtte til rettighetene til LHBTQ+samfunnet. Selv om det kan virke inkluderende å vise regnbueflagget under Pride-måneden, er det avgjørende å undersøke om disse bevegelsene støttes av konkrete handlinger. Pinkwashing oppstår når selskaper krever støtte for LHBTQ+-rettigheter uten meningsfullt bevis eller innsats for å skape et LHBT-vennlig miljø. Det er dermed en form for falsk reklame som prioriterer profitt og image fremfor aktivisme. På den annen siden, organisasjoner som virkelig prioriterer inkludering, som Oslo Pride, eksemplifiserer en forpliktelse til å skape et miljø der mer enn 50 % av inntekten kommer fra direkte midler i stedet for å stole på ekstern påvirkning. For å sikre ekte støtte kan organisasjoner henvise til UN LGBTIQ+ Standards Gap Analysis Tool, som gir retningslinjer for å lage et LHBT-vennlig arbeidsområde. Ved å omfavne disse prinsippene og implementere retningslinjer som respekterer menneskerettighetene, kan organisasjoner fremme et positivt og inkluderende miljø der alle individer, uavhengig av seksuell legning eller kjønnsidentitet, føler seg verdsatt og støttet. 

Alex Benjamin Jørgensen

 

 

FLERE HISTORIER