Klima og miljø Naturmangfold

Globale konsekvenser av smeltende polarområder

Av: Julie Marie Winger Eriksen

Det er betydelige kunnskapshull når det gjelder hvor mye havnivået vil øke i Antarktis, men det vi vet er at økt havnivå fører til inntrengning av saltvann i grunnvann, tap av jordbruksareal, økt forurensning og redusert vannkvalitet. Isbreer som smelter er den viktigste bidragsyteren til denne økningen, og for hver centimeter havet stiger, påvirker det mellom to og tre millioner mennesker med oversvømmelser. Grønland og Antarktis utgjør de usikre faktorene i å forutse den eksakte mengden havstigning.

Ifølge Aftenposten samlet verdens ledende forskere seg i Paris forrige uke for å drøfte de alvorlige klimaendringene som foregår i verdens polarområder. Det var den franske presidenten Emmanuel Macron som hadde invitert til møtet. Meldingen fra forskerne var klar: «Klimaendringene i polarområdene har dramatiske globale konsekvenser, og mer er i vente».

 

Polarisen smelter

Polarisens evne til å reflektere solstråler ut av atmosfæren er avgjørende for jordens temperaturregulering. Den hvite overflaten av isen fungerer som en reflektor som sender sollyset tilbake til verdensrommet, og dermed begrenser mengden varme som absorberes av jorden. Når isen smelter, reduseres dens reflekterende evne, og i stedet absorberes mer av solens varme. Denne økningen i absorbert varme fører til ytterligere smelting, noe som skaper en selvforsterkende syklus. Denne prosessen bidrar til den globale oppvarmingen, da mindre reflektert sollys fører til økte temperaturer og dermed mer smelting av isen, som igjen reduserer dens reflekterende evne.

Redusert polaris truer også det biologiske mangfoldet som lever i områdene. Isbjørnen er nødvendig avhengig av isdekket for å jakte og har gjennom flere år vært truet med utryddelse. Arter som ring-sel, grønlandssel og beluga-hvaler er også svært truet da deres naturlige habitat, endres og reduseres på grunn av klimaendringer. Disse artene er avhengige av isen for jakt, paring og oppvekst av avkom, og tapet av is reduserer deres overlevelsesmuligheter.

 

Størrelsen på permafrostområdene reduseres

Permafrost er frossen jord som inneholder store mengder organisk materiale. Når permafrosten tiner på grunn av global oppvarming frigjøres karbondioksid og metan, to kraftige klimagasser som forsterker oppvarmingen. Dette kan føre til en farlig syklus av økte utslipp og akselerert smelting. I tillegg truer tiningen av permafrost landskapsstabilitet, og kan skape problemer for infrastruktur og samfunn som er avhengige av stabile jordforhold.

 

Vi har et bredt innsyn i de katastrofale klimatiske endringene jorden vil så ovenfor som et resultat av at polarisen forsvinner. Det er likevel flere konsekvenser som forblir ukjente enn så lenge. Likevel slår polarforskerne alarm. Globale endinger må til, og det må skje raskt for å forhindre videre smelting.

 

 

FLERE HISTORIER