Bærekraftsnytt

Grensen for et «trygt og rettferdig» klima er allerede overskredet

I en nylig publisert studie i Nature har forskere, ledet av Johan Rockström fra Potsdam Institute for Climate Impact Research, analysert planetens tålegrenser og kommet frem til at vi allerede har overskredet grensen for et «trygt og rettferdig» klima.

Studien tar hensyn til flere faktorer som klimaendringer, endringer i landareal, forurensning og forbruk av ferskvann. Forskerne inkluderte også et perspektiv på rettferdighet, både mellom arter og økosystemer, samt rettferdighet mellom generasjoner.

Ifølge forskernes funn er det en «trygg» grense for global oppvarming ved 1,5 grader Celsius, men for å opprettholde et «trygt og rettferdig» klima bør økningen begrenses til 1 grad Celsius. Dessverre har den globale oppvarmingen allerede nådd 1,2 grader Celsius over førindustrielle nivåer, noe som betyr at vi allerede har brutt den ønskede «trygge og rettferdige» grensen.

Dette funnet er en påminnelse om presserende behovet for tiltak for å redusere klimaendringene og begrense oppvarmingen. Selv om situasjonen er alvorlig, er det fortsatt muligheter til å begrense skadene og bygge en mer bærekraftig fremtid. Gjennom globalt samarbeid, ambisiøse klimamål, investeringer i fornybar energi, og endring i forbruks- og produksjonsmønstre kan vi jobbe mot å gjenopprette balansen og redusere de negative konsekvensene av klimaendringer.

Denne studien bidrar til å øke bevisstheten om de kritiske utfordringene vi står overfor, og understreker viktigheten av å handle umiddelbart. En kollektiv innsats på tvers av landegrenser og sektorer er avgjørende for å beskytte planeten vår og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Den indre grønne skyggen representerer det foreslåtte sikre driftsområdet for ni planetære systemer. De røde kilene representerer en anslått nåværende posisjon for hver variabel. Grensene for tre systemer (hastighet av tap av biologisk mangfold, klimaendring og menneskelig innblanding i nitrogenkretsløpet) er allerede overskredet.
 

FLERE HISTORIER