Havbruk

Havforskningsinstituttet skal lede stort EU-prosjekt

Hva skjer om man lager kunstige rev på havvindparker? Kan det dyrkes alger og blåskjell på oppdrettsanlegg?

Dette er spørsmål som Havforskningsinstituttet vil utrede i et nytt EU-prosjekt, hvor HI er prosjektleder. Det kommer frem i en pressemelding i dag.

EU vil finansiere prosjektet OLAMUR med ca. 84 millioner kroner over fire år, som et såkalt fyrtårn-prosjekt. Det er prosjekter som skal gi konkrete, bærekraftige løsninger til nye industrier. Havforskningsinstituttets Erik-Jan Lock leder prosjektet, hvor totalt 25 partnere er med – bl.a. Vattenfall, Lerøy, Sintef og Maritime Robotics.

Fordi havvind legger beslag på store havarealer, kan det føre til endringer i næringsaktivitet som fiske og shipping. Det kan bety at disse områdene i praksis fungerer som reservater. Det finnes eksempler på at det har kickstartet fauna og flora rundt tidligere havvindparker – nå skal HI gjennom EU-prosjektet gå i dybden.

 

FLERE HISTORIER