Bærekraftsnytt

Havvindindustrien møter utfordringer med voksende turbinstørrelser

Av Camilla Høvik

Havvindindustrien opplever en kontinuerlig kamp og konkurranse knyttet til utviklingen av stadig større vindturbiner. En analyse fra Financial Times belyser hvordan denne streben etter større kapasitet kan ha nådd et brytningspunkt.

 

For omtrent et tiår siden dominerte havvindturbiner med en kapasitet på 2-3 MW markedet. Men i dag har disse tallene økt dramatisk, med noen modeller som nå har en kapasitet på opp til 18 MW. Selv om denne forstørrelsen først og fremst har resultert i en reduksjon av strømkostnaden, har den også ført med seg en rekke komplikasjoner.

Økt kapasitet betyr også en økning i fysiske dimensjoner: høyere tårn, lengre rotorblader og en større og tyngre nacelle – maskinhuset som huser turbinens maskineri. En utilsiktet konsekvens av denne veksten er at mange av fartøyene som ble bygget for å installere tidligere generasjoner av turbiner, nå er for små, noe som fører til at de må tas ut av drift tidligere enn forventet.

En annen bekymring som er oppstått er knyttet til produktkvalitet. Ifølge forsikringsselskapet GCube, er det observert at kvaliteten på turbiner som overstiger 8 MW, generelt er dårligere enn deres mindre motparter.

Disse utfordringene forsterkes av generell inflasjon og forstyrrelser i forsyningskjedene. Som et resultat forsøker flere selskaper nå å reforhandle byggekontraktene sine med myndighetene, da de ser de økende kostnadene som uholdbare. 

Som et eksempel på industriens problemer kunngjorde energiselskapet Ørsted nylig store nedskrivninger knyttet til deres havvindprosjekter i USA, noe som førte til et kraftig fall i aksjekursen.

Mange industriledere mener nå at løsningen kan ligge i standardisering. Ved å etablere mer standardiserte fremgangsmåter og fokusere på eksisterende, pålitelige modeller, kan havvindindustrien kanskje levere høy kvalitet til en forutsigbar pris.

 

FLERE HISTORIER