Klimaendringer truer Amazonas: Tørke og økende temperaturer rammer biologisk mangfold i Tefé-sjøen

Av Julie Marie Winger Eriksen

Klimaendringene utgjør en alvorlig trussel mot jordens biologiske mangfold. Endringer i temperatur og nedbørsmønstre påvirker habitatene til mange arter, og mange økosystemer er i ferd med å forandre seg raskt. Dette kan føre til at arter mister sine naturlige leveområder og deres tilpasningsevne utfordres. Et eksempel på dette ser vi nå i innsjøen Tefé som er koblet på Amazonaselven nord i Brasil. Temperaturen i innsjøen har steget til 39 grader og vannstanden har sunket. Dette har resultert i død av en rekke arter i innsjøen.

Innsjøen Tefé er blant annet hjemmet til ferskvannsarten Boto-delfinen. De høye temperaturene og den lave vannstanden har ifølge Washington Post ført til at over 150 Boto-delfiner er funnet døde de siste ukene. Dette er tragiske funn da dette er en delfinart som allerede er utrydningstruet.

 

Ifølge Claudia Sacramento, som er ansvarlig for miljøberedskap ved det statlige Chico Mendes-instituttet for bevaring av biologisk mangfold, forklarte hun til Washington Post at når temperaturen i Tefé-sjøen når opp til 39 grader, fører dette til desorientering hos delfinene, og på lengre sikt fører det til dødsfall som følge av oksygenmangel.

 

Kun en tredjedel av den historiske gjennomsnittlige nedbørmengden er forventet nord i Brasil i år

Hovedårsaken til den reduserte vannstanden og de økte temperaturene i Tefé-sjøen er den alvorlige tørkeperioden som for tiden pågår i Nord-Brasil. VG rapporterer at bare en tredjedel av den historiske gjennomsnittlige nedbøren forventes.

 

Tørken i de nordlige områdene av Brasil, spesielt i nærheten av Tefé-sjøen, har også en betydelig innvirkning på lokalbefolkningen. Den lave vannstanden fører til knapphet på vann og begrenset båttransportkapasitet. Det antas ifølge brasilianske myndigheter at så mange som 500 000 mennesker lider under tørken.

 

Tefé-sjøen i Nord-Brasil gir oss et smertefullt innblikk i de ødeleggende konsekvensene av klimaendringene. Tørkesituasjonen i dette området gir en alarmerende påminnelse om nødvendigheten av å bekjempe klimaendringene og arbeide for en mer bærekraftig fremtid, der både mennesker og natur kan leve i harmoni.

 

 

 

FLERE HISTORIER