Bærekraftsnytt Valg

Kommunevalget 2023: Velgernes makt i kampen for bærekraftighet

Av Melica Jahangiri

Når kommunevalget nærmer seg, står bærekraft i sentrum av debatten. Mens noen norske kommuner har satt seg frem som ledende aktører i klimakampen, henger andre etter. Med BDO- og UN Global Compact Norge-rapporten som bakgrunn, dykker vi dypere inn for å forstå hvorfor noen skinner, mens andre forblir i skyggen.

I september avgjør vi skjebnen for bærekraft i norske kommuner, der kommunevalget blir en historisk mulighet til å forme vår fremtid! Blant de mest presserende er håndteringen av bærekraft i våre kommuner. For næringslivet er det tydelig: Det er essensielt at kommunene er proaktive, fremoverlente og tydelige i sin tilrettelegging for et bærekraftig økonomisk landskap, viser en fersk rapport fra UN Global Compact Norge og BDO. Bedrifter forventer at kommuner ikke bare anerkjenner verdien av bærekraft, men også aktivt legger til rette for at det blir en integrert del av fremtidens næringsliv.

Rapporten gir oss innsikt i hvordan kommuner og bedrifter ser på bærekraftighet i dag. Den indikerer at kommuner har en massiv påvirkningskraft som innkjøpere, og kan drive endring ved å stille krav til bærekraft ved anskaffelser. Rapporten fremhever behovet for langsiktige bærekraftsstrategier i kommunene, samt et kompetanseløft for å oppnå dette. Videre utvides rapporteringsplikten til å inkludere flere bedrifter, både direkte og indirekte, som en del av bærekraftsmålene. Men rapporten går også dypere, og avdekker en undertone av tapt mulighet: Selv med fremgang på bærekraftsfronten mener bedriftene at kommunene ikke fullt ut har tatt grep om det betydelige endringspotensialet de har. Denne rapporten gir kommunepolitikere og administrasjonen klar forståelse av bedriftenes forventninger til dem i bærekraft- og klimaspørsmål.

Velgerne har nå muligheten til å sende et klart budskap: De vil ha bærekraft i sentrum av kommunal politikk. Ved å stemme på kandidater som prioriterer bærekraftige tiltak, kan man sikre at kommunene virkelig utnytter sitt handlingsrom. Dette er ikke bare bra for miljøet, men også for lokale bedrifter som ønsker å satse på bærekraft som en forretningsstrategi. Men det stopper ikke ved valget. Velgerne har også en enorm påvirkningskraft etter valgdagen. Ved å støtte lokale bedrifter som forplikter seg til bærekraftighet, kan velgerne som forbrukere oppmuntre andre bedrifter til å følge etter.

Gjennom ressursene og databasen fra Miljødirektoratet, sammenvevd med innsikter fra organisasjonen ‘Fremtiden i våre hender’, har gitt oss en klarere bilde av norske kommuners innsats i klimakampen. Ut ifra deres kommunekalkulator, fremstår Asker kommune som en leder innen klimakutt, i kontrast til Bø som ligger etter på rangeringen. Asker har investert massivt i grønn infrastruktur, med nye sykkelveier og forbedret kollektivtransport, noe som har ført til en merkbar nedgang i biltrafikken og dermed utslipp. Mens Bø henger etter og har hatt utfordringer med å regulere industriutslipp i området. Rapporten fra BDO og UN Global Compact Norge bekrefter dette bildet: mens noen kommuner har vært pionerer og tatt betydelige skritt i riktig retning, har andre vært tregere i sitt engasjement og tiltak for å redusere klimautslipp. I lys av det forestående kommunevalget i september, blir denne kunnskapen enda mer avgjørende. Velgere står nå med en gylden mulighet: Å belønne de kommunene som har satt standarden høyt, og samtidig stille krav til de som trenger å oppjustere sine ambisjoner.

Kommunevalget er mer enn bare en avstemning; det er en mulighet for oss alle til å stemme for den fremtiden vi ønsker for våre lokalsamfunn. Dette valget gir oss muligheten til å sikre at bærekraftighet er i kjernen av våre lokale strategier, og det er opp til oss alle å gripe denne sjansen.

 

FLERE HISTORIER