Kraften til mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Alex Jørgensen journalist og produsent i UN Global compact skriver om mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

I disse dager anser bedrifter fra ulike bransjer mangfold og inkludering som svært viktig på arbeidsplassen. De innser at det er mange fordeler å hente ved å fokusere på disse aspektene. Men før vi snakker om hvorfor mangfold og inkludering betyr noe, la oss først forstå hva de betyr.

Inkludering handler om å sørge for at alle føler seg akseptert, verdsatt og behandlet med respekt, uavhengig av hvordan de kan være forskjellige fra andre. I følge en publikasjon fra ILO Det betyr å aktivt ta imot og støtte mangfold, slik at mennesker av alle raser, kjønn, aldre, funksjonshemninger, seksuell orientering, religion eller sosial bakgrunn har like muligheter og tilgang til ressurser og goder.

På den annen side betyr mangfold å ha et bredt utvalg av forskjellige mennesker eller ting i en bestemt gruppe, samfunn eller samfunn. Det inkluderer forskjeller i ting som rase, etnisitet, kjønn, alder, seksuell legning, religion, sosial status og evner. Å omfavne mangfold betyr å gjenkjenne og verdsette disse forskjellene, forstå at hver person er unik, og å bringe noe verdifullt til gruppen.

«Når vi snakker om mangfold, er det ikke en boks å sjekke. Det er en virkelighet som bør føles dypt, holdes og verdsettes av oss alle» – Ava DuVernay

I dag innser stadig flere bedriftsledere at mangfold ikke bare er en luksus. Det støttes av sterke bevis som viser hvordan det å ha en mangfoldig arbeidsstyrke direkte påvirker en bedrifts økonomiske suksess. Bedrifter som sliter med mangfold eller bare gir det overfladisk oppmerksomhet, møter negative konsekvenser i forhold til deres generelle ytelse.

Hva er fordelene med inkludering og mangfold på arbeidsplassen?

1. Øke produktiviteten

En av de viktigste fordelene med å fremme en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass er potensialet for økt produktivitet. I følge undersøkelser fra Fundera er det 35 % større sannsynlighet for at selskaper med ulike raser og etniske egenskaper presterer bedre, mens det er 70 % større sannsynlighet for at ulike team vil fange og penetrere nye markeder.

Når du har et arbeidsmiljø som omfatter ulike erfaringer og bakgrunner, kan ansatte lære av hverandre og få nye perspektiver. Dette mangfoldet av synspunkter bidrar til å holde tenkningen skarp og oppdatert, noe som fører til høyere produktivitetsnivåer. I tillegg har ansatte en tendens til å være mer motiverte til å fullføre oppgavene sine og samarbeide effektivt når de føler seg inkludert og verdsatt.

2. Redusert personalomsetning

Å skape en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass der ansatte føler seg akseptert og verdsatt av bedriften har en positiv innvirkning på ansattes tilfredshet og tillit. Når ansatte føler seg glade og støttet på jobben, er det mindre sannsynlig at de forlater bedriften. Inkludering på arbeidsplassen spiller en betydelig rolle for å beholde ansatte og redusere turnover rater.

3. Økt innovasjon og kreativitet

Når du har en mangfoldig gruppe individer som jobber sammen i samme selskap, vil du ofte finne en konstant strøm av ferske løsninger og ideer. Tilstedeværelsen av ulike perspektiver gir tilgang til innovative og ukonvensjonelle tilnærminger, åpner dører til kreativitet og fremmer en innovasjonskultur.

4. Forbedre selskapets omdømme

Å ha ansatte fra ulike nasjonaliteter, sosial bakgrunn og kulturer i samme bedrift har en betydelig innvirkning på hvordan bedriften blir oppfattet av jobbsøkere. Det sender et positivt budskap om at selskapet verdsetter og gir muligheter for alle, uavhengig av deres forskjeller. Dette fremmer tillit blant jobbsøkere, noe som gjør dem mer sannsynlig å søke på stillinger i selskapet.

Videre får selskaper som aktivt støtter inkludering og mangfold ikke bare respekt og tilfredshet fra kundene sine, men skiller seg også ut blant sine konkurrenter. Dette positive omdømmet skiller dem fra hverandre og gjør dem mer foretrukket av både kunder og potensielle ansatte.

(Diversity Equity & Inclusion (DEI) by Deloitte )

Hvordan komme i gang med mangfold og inkludering?

1. Bygg inn mangfold og inkludering som en kontinuerlig kultur i organisasjonen din, som gjenspeiler verdiene og etikken i arbeidsmiljøet.

2. Identifiser de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å opprettholde en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, og vurder nøye kandidatenes kvalifikasjoner og CVer for å ta de beste ansettelsesbeslutningene, ved å bruke avanserte HR-administrasjonsprogrammer om nødvendig.

3. Tilby kontinuerlig opplæring eller workshops for å motivere ansatte og forsterke betydningen av mangfold, fremme bedre kommunikasjon og felles mål for bedriftens suksess.

4. Etabler beregninger for å måle suksessen til kulturen og overvåk regelmessig arbeidsplassen for ansattes etterlevelse av policyen, som for eksempel «Mangfold og inkludering modenhetsmodell» av Deloitte

5. Gi støtte til alle ansatte, verdsette deres meninger og oppmuntre dem til å dele ideer for å forbedre de ansattes opplevelse og skape en arbeidsplass som fremmer innovasjon og kreativitet, og til slutt driver organisasjonens suksess. Dette blir stadig viktigere fordi, ifølge Zippia, ville 66 prosent av de ansatte forlatt jobben hvis de ikke følte seg verdsatt.

Avslutningsvis har mangfold og inkludering på arbeidsplassen betydelige fordeler for bedriftene. Å omfavne mangfold øker produktiviteten, reduserer omsetningen av ansatte, øker innovasjonen og forbedrer selskapets omdømme. For å komme i gang med mangfold og inkludering, bør organisasjoner bygge inn disse verdiene i sin kultur, identifisere nødvendige ferdigheter under ansettelse, gi kontinuerlig opplæring, etablere beregninger og tilby støtte til ansatte. Ved å gjøre det kan bedrifter skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø som driver suksess.

Alex Benjamin Jørgensen

 

FLERE HISTORIER