Lanserer bærekraft-veiledere for drift og service

I februar lanserte NHO Service og Handel veiledere i bærekraft for tre bransjer innen drift og service.
(Artikkel hentet fra nhosh.no)

Du finner veilederne her

Veilederne ble lansert 26. februar på et webinar i regi av NHO Service og Handel.

Bærekraftnettverket i Drift og Service har sammen med UN Global Compact og PwC utviklet bransjespesifikke veiledere for operasjonelle bærekraftstrategier. Dette er steg på veien mot verktøy, bransjepraksis og nye standarder.

-Drift og servicebransjene vil bidra til at klimapåvirkningen reduseres og ressursbruken blir mer sirkulær – eller sagt med andre ord: Vi vil sløse mindre, sa bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde på dagens seminar. Han understreket hvordan verdikjeden endres med fokus på levetid og drift. Viktig er også sosial bærekraft. Drift og servicebransjene er motorer for integrering og inkludering, der det som skjer i bedriftene har stor samfunnsmessig betydning.

– De bransjene som i dag lanserer veiledere driver med så forskjellige ting som mat og måltider, renhold og skadesanering. Vi har sett etter fellesnevnere og samarbeidet for å utvikle verktøy, dele erfaringer og finne løsninger som virker og som varer, sier Jorulf Brøvig Silde.

Arbeidsprosessen
På seminaret gikk Lydia Lineikro, Bærekraftansvarlig i Compass Group, gjennom arbeidsprosessen og de ulike workshopene som er gjennomført i samarbeid med UN Global Compact og PwC som utviklingspartner. Mens PwC stilte med prosesskunnskapen, UN Global Compact la fram FNs bærekraftmål, var det bedriftsrepresentantene som jobbet seg gjennom hvilke mål som er vesentlige for den enkelte bransje og gikk i dybden på aktuelle problemstillinger og tiltak for å løse disse.

Lineikro presenterte bærekraftveilederen for servering, kantine og matomsorg. En bærekraftig mat og leverandørkjede det viktigste i denne veilederen. Her er en rekke identifiserte tiltak både på kort og lang sikt. Flere medlemsbedrifter har gjennomført tiltakene. Et særlig viktig tema i veilederen er matsvinn og tiltak knyttet til dette.

Skadede bygg og eiendom
Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover AS presenterte bærekraftveilederen for skadesaneringsbransjen. Dette er en bransje med en forretningsmodell basert på sirkulærøkonomi. Skadede bygg og eiendom repareres og tilbakeføres som sunne boliger og arbeidsplasser i stedet for å rives. Områdene Mennesker og arbeidsmiljø og Material og metodevalg er to av de utvalgte tiltaksområdene for denne bransjen, med konkrete råd og tiltak på kort og lengre sikt.

Metodeutvikling i renhold
Hege Wilsbeck, driftsdirektør i Elite Service Partner AS, presenterte bærekraftveilederen for renholdsbransjen. Profesjonelt renhold har over tid hatt stort fokus på metodeutvikling. Betydelige resultater er oppnådd bla med kjemikaliereduksjon. Veilederen har en rekke tiltak innen klimavennlige produkter og metoder. Her er også tiltak innen områdene arbeidsforhold og kompetanseutvikling.

Reelt og etterprøvbart
Seminaret hadde også bidrag fra Henrik Fonahn, leder for HMS og bærekraft i Coor og Hilde Elisabeth Bjerke i firmaet Bedriftsrådgiver. Hilde E. Bjerke sitter også i arbeidsutvalget for bærekraft i Drift og Service. Fonahn trekker fram at bedriften har som mål å bli et bærekraftig selskap som kommuniseres noe som er reelt og etterprøvbart.

– Disse veilederne vil bidra til å heve hele bransjen, sier Henrik Fonahn.

– Vi tror det i lengden vil gagne både Coor, kunden og samfunnet om vi tar tak i de virkelige utfordringene heller enn å søke raske løsninger», sier Henrik Fonahn.

Trippel bunnlinje
Bjerke vektlegger trippel bunnlinje som en måte å sørge for å integrere bærekraftaspektene i forretningsmodellen og resultatoppfølgingen. Dette oppsummeres med de 3 P’er på engelsk; People, Planet og Prosperity. Bærekraftveilederne vil sette bedriftene på sporet av mål og tiltak innen disse områdene.

Samarbeidet med UN Global Compact og PwC har vært fruktbart. For UN Global Compact var dette å regne som en pilotprosjekt for å bruke sin tilnærming og FNs bærekraftmål på enkeltbransjer. De spilte på sin partner PwC som på lanseringen kunne presentere et tilbud om en nyutviklet minipakke på 10 timer for bedrifter som ville komme raskt i gang med å bruke veilederne. Se mer om tilbudet fra PwC her.

 

FLERE HISTORIER