Bærekraftsnytt

Lansering av veileder til omstillingsplaner i norsk næringsliv

UN Global Compact Norge lanserer et konkret verktøy for omstilling i næringslivet. Denne veilederen til omstillingsplaner hjelper et selskap i å tenke over strategi, organisasjon, tiltak og hvordan verdier skal skapes når virksomheten skal bli mer bærekraftig. Flere av de største og mest toneangivende selskapene i Norge, LO, NHO og ledende konsulentselskaper har delt sin kunnskap og bidratt til å sette utvikling av omstillingsplan i et system. 

Vi inviterer til lanseringsarrangment med panelsamtale om omstilling i Norge og næringslivet.

Omstilling av virksomheter er en langsiktig endringsreise hvor virksomheten må være tilpasningsdyktig ovenfor endringer i interne og eksterne forhold og ha evne til å håndtere risiko og utnytte de kommersielle mulighetene som oppstår. For å hjelpe virksomheter på denne reisen har en UN Global Compact Norge etablert ekspertgruppe utviklet denne veilederen.

Vi har ønsket å lage noe som vil favne de fleste. For noen vil deler av materialet være kjent. For andre vil mye være nytt. Vi håper at alle vil finne en verdi i veiledningen, enten om det er få et oversiktsbildet over hva en omstillingsplan bør inneholde, tips til beste praksis, eller en bekreftelse på at man har tenkt på de riktige tingene. Veiledningen er funksjonell og ikke en sjekkliste. Hvert selskap opererer i sin unike kontekst med egen historie og kultur, måte å skape verdier på og konkurrere med andre, tilnærming til å møte reguleringer og mulighetsrom for å ta steg for å adressere klima, natur og rettferdig omstilling.

 

 Virksomheter representert i ekspertgruppen
 

FLERE HISTORIER