Bærekraftsnytt

Milliarder til Grønt industriløft

Av Melica Jahangiri

Regjeringen forplikter seg til å investere betydelige summer i grønn industri med en ny tildeling på 15 milliarder kroner. Dette følger et tidligere løfte om satsinger innenfor syv nøkkelområder inkludert havvind og CO -håndtering. Pakken vil finansiere tiltak som egenkapital, garantier, lån og tilskudd gjennom ulike nasjonale enheter som Nysnø, Siva og Investinor. Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte under en pressekonferanse at målet er en målrettet innsats for å redusere utslipp og skape arbeidsplasser. Samtidig adresserer tiltakene konkurransen fra den amerikanske “Inflation Reduction Act” som har trukket norske selskaper til USA. Støre vektlegger at Norge må fortsette å være attraktivt for nasjonale investeringer!

Les nyheten her.

 

FLERE HISTORIER