Bærekraftsnytt Klima og miljø Meninger

Mot 2030: Miljødirektoratets rapport fremhever avgjørende klimatiltak for Norge

Regjeringens har satt et  omstillingsmål for å kutte utslippene med 55% innen 2030. Miljødirektoratet lanserte i dag en rapport med konkrete tiltak det offentlige, private og befolkningen kan ta for utslippskutt. Fra de 85 tiltakene analysert er det spesifikt 10 klimatiltak som blir fremhevet. 

I en fersk rapport fra Miljødirektoratet har de identifisert de viktigste tiltakene for å redusere klimautslipp i Norge og nå regjeringens omstillingsmål for 2030. Omstillingsmålet betyr at hele utslippskuttet skal tas i norsk økonomi, og ikke i samarbeid med EU. Etter å ha analysert 85 forskjellige tiltak, har de fremhevet 10 virkemidler som vil gjøre det mulig å nå omstillingsmålet. Rapporten og relevante grafer kan finnes her.

Rapporten fokuserer på fem hovedsektorer og tiltaksmuligheter: 

  1. Transport 
  2. Industri og energiforsyning 
  3. Petroleumssektoren 
  4. Jordbruk 
  5. Skog og arealbruk 

 

Rapporten inneholder også en oversikt over konkrete tiltak og barrierer knyttet til hvert tema, samt behovet for forutsigbare rammebetingelser. Det blir påpekt at næringslivet må organisere seg raskt for å delta i omstillingen, og at bærekraftsmål og rapporteringskrav har positive ringvirkninger. 

Statsråd Espen Bart Eide kommenterte rapporten og understreket viktigheten av omstillingsmålet. Regjeringen jobber aktivt med å følge disse målene og se på utslippskutt-mulighetene som presenteres. Grønn bok som vil komme til høsten vil bidra til dette arbeidet. Statsråden la også til at dette arbeidet er i tråd med det som gjøres av miljødirektorater i andre land. Samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom landene bidrar til gjensidig støtte og inspirasjon for å oppnå felles mål.  

Det er verdt å merke seg at Norge har redusert utslippene med bare 4,2% siden 1990. Rapporten understreker derfor behovet for økte innsatsen for å oppnå en betydelig reduksjon i utslippene og møte klimamålene for 2030. 

Vi i UN Global Compact Norge mener at rapporten peker på sentrale utfordringer og dilemmaer og det er et godt steg i riktig. Imidlertid er lanseringen av nok en rapport ikke det vi trenger. I en optimal verden skulle tiltakene som ble introdusert allerede vært iverksatt, og måling av resultater var godt i gang. Virkeligheten er derimot, det mye grandiose taler og ambisiøse mål uten konkrete planer. Vi trenger en arena for konkrete tiltak som kan begynne i dag.  

Det gir håp at rapporten vil tynge mer da den kommer fra statens faglige etat og på regjeringens egen initiativ. Nå må regjeringen følge opp rådene til sin egen bestilling. 

 

 

FLERE HISTORIER