Bærekraftsnytt

Nordmenns kjøttforbruk er redusert med 1,8 kilo fra i fjor

Av: Julie Marie Winger Eriksen

Kjøttproduksjon krever store mengder vann, areal og bidrar til utslipp av gasser som metan. Nordmenn flest er glad i kjøtt, men ferske tall fra rapporten «Kjøttets tilstand 2023» viser at nordmenns forbruk av kjøtt gikk ned i fjor. Dette er en positiv trend som kan være med på å kutte klimagassutslipp fordi nå diskuteres det i landbruket hvordan man kan redusere kjøttproduksjonen.

Rapporten viser at nordmenn spiste 1,8 kg mindre kjøtt i fjor, med et gjennomsnittstall på 58 kg per innbygger. For øyeblikket sprenges lagringskapasiteten på norske kjøttlagre, og det blir nå diskutert strategier for å unngå svinn. Det er grunn til å tro at økte matpriser og svekket kjøpekraft er en av grunnene til at nordmenn nå kjøper og spiser mindre kjøtt. En annen grunn til at vi nå ser en overproduksjon av kjøtt er at norske bønder fikk beskjed om å øke produksjonen under Covoid-19 pandemien, men at omsetningen sviktet i tiden etter.

Nå får bønder betalt ekstra per kalv de sender til slakting i alderen 11 til 24 uker. Dette er et tiltak som er satt inn for å redusere antallet voksne kyr i slutten av 2024 og inn i året 2025. Det er viktig at kjøttet som slaktes ender opp som måltider i de norske hjem, og ikke som dyrefor sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, direktør i Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund til NRK.

I august ble prisen på kjøtt satt ned med 4 kr per kilo og prisen på storfekjøtt fra fryselagrene ble satt ned med 17 prosent for å øke salget. Til nå er det ingen indikatorer som viser at prisreguleringen har økt kjøttsalget.

 

FLERE HISTORIER