COP27

Norge klimafinansierer sin andel av historiske utslipp

Målt mot historiske utslipp, gir Norge sin andel av klimafinansieringen som er vedtatt i Parisavtalen.

Det viser en analyse Carbon Brief har publisert mandag.

Klimafinans er en av de viktigste sakene under det pågående klimatoppmøtet, COP27. I Parisavtalen fra 2015 besluttet verdens land å øke finansieringen av klimatiltak og -tilpasning i andre land til 100 mrd i året innen 2020.

Dette målet er ikke nådd, viser tall fra OECD.

Selv om Norge er et av landene som betaler noe mer enn sin rettferdige andel klimafinansiering til fattigere land, gjør ikke Norge opp for den negative påvirkningen norske utslipp har i andre land. Målet om å bistå med 100 mrd i klimafinansiering er noe arbitrært – det er ikke nok til å finansiere nødvendige utslippskutt og grønn industrialisering i fattigere land.

 

FLERE HISTORIER