Klima og miljø

Norge og EU skal samarbeide tettere

I følge DN, skal Norge og EU signere en grønn industriavtale under klimatoppmøtet i Sharam El-Sheik i november. Dette er den endelige grønne alliansen mellom Norge og EU, hvor Norge skal bli tettere knyttet opp mot EU.

I teksten fra regjeringen kommer det frem at Norge ønsker at norsk olje og gass skal ha en prioritert plass i den grønne avtalen med EU. Her har det vært intern uenighet.

I avtalen blir det trukket frem at Norge er en viktig bidragsyter for EUs energisikkerhet.

 

FLERE HISTORIER