Bærekraftsnytt

Norge velger observatørstatus i arbeidsgruppen for karbontoll i EU

Norge har takket ja til å være observatør i arbeidsgruppen for karbontoll i EU, men vil ikke ha tale- eller stemmerett. Dersom Norge hadde sluttet seg til EUs Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), kunne vi ha fått fulle rettigheter i denne gruppen, men dette er fortsatt ikke avgjort.

CBAM er en viktig del av EUs klimareformer og innebærer innføring av en importavgift på produkter fra kraftkrevende industri i land som ikke betaler for utslipp. Dette skal beskytte bedrifter i EUs indre marked mot urettferdig konkurranse og oppmuntre til kutt i klimautslipp.

LO og NHO har støttet Norges deltakelse i CBAM, som startet en prøveperiode i fjor høst. Dersom Norge hadde sagt ja i fjor, ville vi ha blitt med i arbeidsgruppen som nå skal utvikle detaljerte regler for CBAM. Observatørstatus betyr imidlertid at Norge ikke får talerett, men kan få tilgang til dokumenter og gi skriftlige innspill.

EU har stilt krav om at fullt medlemskap i arbeidsgruppen kun gis til EØS-land som har sluttet seg til CBAM. Norge har ennå ikke tatt en endelig beslutning om deltakelse i ordningen, og det er uklart når dette vil skje.

Til tross for tilbudet om observatørstatus, har Norge foreløpig ikke klart å finne en permanent representant til å være observatør i gruppen. Dette viser at beslutningen om Norges deltakelse i CBAM fortsatt er under vurdering i Finansdepartementet.

 

FLERE HISTORIER