COP27

Ny FN-rapport: Verden på vei mot 2,5°C

Under fjorårets klimatoppmøte ble verdens land bedt om å forsterke sine utslippsmål (såkalte Nationally Determined Contributions, NDCs) til FN. Nå har FNs klimakonvensjon beregnet klimaeffekten av de forsterkede utslippsmålene, to uker før klimatoppmøtet i Sharm El-Sheikh starter.

Dette er de viktigste tallene:

  • Oppvarmingen er estimert til 2,5 grader i 2100, pluss/minus 0,4 grader.
  • Utslippene ligger an til å øke med ca. 10 % innen 2030.
  • 24 land leverte forsterkede klimamål.

Fjorårets analyse, den første i rekken, viste at utslippene skulle stige også etter 2030. Med de forsterkede målene i år viser analysen at kurven flater ut etter 2030 – men den faller ikke bratt, og er ikke i tråd med klimavitenskapelig konsensus for nødvendige kutt dette tiåret.

 

FLERE HISTORIER