Ny guide om rettferdig omstilling i verdikjeder

Onsdag lanserte UN Global Compact en «business guide» om hvordan arbeide for en god og rettferdig omstilling i verdikjedene.

En rettferdig omstilling handler om å sikre at miljø-dimensjonen av en bærekraftig omstilling implementeres på en måte som er så rettferdig og inkluderende for alle involverte, og skape gode arbeidsplasser slik at ingen faller fra. Dette innebærer at selskaper implementerer prinsipper om dialog, arbeidsrettigheter og skikkelige arbeidsforhold i sine strategier og tiltak for å kutte klimautslipp.

– Selskaper har et unikt ansvar for å sikre at sine verdikjeder er i sentrum av en rettferdig omstilling i arbeidet med å kutte utslipp og legge til rette for en grønnere, mer rettferdig og fremgangsrik fremtid for sine underselskaper, arbeidere og samfunnene de opererer i, sier Sanda Ojiambi, assisterende generalsekretær i FN og CEO i UN Global Compact.

De siste årene har næringslivets arbeid for å kutte utslipp i sine verdikjeder fått mer oppmerksomhet. Utslipp i verdikjeden er i gjennomsnittet 11,4 ganger høyere enn selskapers direkte utslipp. Investorer forventer i økende grad at selskaper øker bærekraftsinnsatsen i verdikjedene, som er helt sentralt for å kutte utslipp, nå bærerkraftsmålene og nå netto-null.

Guiden er tilgjengelig for nedlasting her.

 

 

FLERE HISTORIER