Bærekraftsnytt

Økt press på finansiering til utviklingsland fra FN-toppmøtet

Av Melica Jahangiri

FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) 8. verdensinvesteringsforum i Abu Dhabi ble verdens ledere samlet for å drøfte de presserende investeringsutfordringene i utviklingsland. Med et bakteppe av globale kriser oppfordret FNs generalsekretær til en kollektiv innsats for å mobilisere 500 milliarder dollar årlig i bærekraftig finansiering, mens forumet belyste kritiske temaer fra klimafinansiering til matproduksjonssystemer. 

Når globale kriser fortsetter å prege nyhetsoverskriftene, er behovet for bærekraftige løsninger og investeringer mer kritisk enn noensinne. I denne sammenhengen åpnet UNCTADs 8. verdensinvesteringsforum i Abu Dhabi 16. oktober. Denne begivenheten samlet verdens fremste tenkere, ledere og beslutningstakere for å drøfte de økende investeringsutfordringene, spesielt for utviklingsland. 

António Guterres, FNs generalsekretær, ba alle tilstedeværende – fra statsledere til bærekraftige børser og eksperter – om å se alvoret i situasjonen. Han oppfordret til handling ved å iverksette Bærekraftige utviklingsmål (SDGs) Stimuleringspakke. Målet er å sikre 500 milliarder dollar i årlige investeringer for utviklingsland. Han understreket også viktigheten av å sette en rettferdig pris på karbon og oppfordret selskaper til å adoptere troverdige planer for netto nullutslipp. 

Et globalt skritt mot bærekraftig utvikling 

Forumets tema, «Investering i bærekraftig utvikling», var ikke bare en tittel, men en refleksjon av den overordnede visjonen for arrangementet. Med de forestående globale klimaforhandlingene ved COP28 på horisonten, hadde forumet en dedikert del fokusert på klimafinansiering og investering. Denne plattformen ga beslutningstakere en gylden mulighet til å komme sammen, dele ideer og finne løsninger på klimakrisen. 

Åpningsseremonien var intet mindre enn stjernespekket. Fra Abu Dhabis kronprins til presidenten av Timor-Leste og Togo, bidro hver av dem til å sette en inspirerende tone for det ukeslange arrangementet. 

Matproduksjon i fokus 

Midt i globale utfordringer som COVID-19-pandemien og konflikten i Ukraina, ble Verdens Matdag en viktig påminnelse om den kritiske rollen matproduksjonssystemer spiller. Det er et presserende behov for å tiltrekke seg offentlige og private investeringer for å takle globale utfordringer som matmangel, fattigdom og klimaendringer. Med en global hungersnød som påvirker over 735 millioner mennesker, er agrifood-systemer, som dekker alle aspekter fra dyrking til konsum og avhending av mat, kritiske for å håndtere globale utfordringer som underernæring, fattigdom, tap av biologisk mangfold og klimaendringer. FNs vise-generalsekretær, Pedro Manuel Moreno, påpekte at kriser som konflikten i Ukraina krever en transformasjon av matproduksjon og forsyningskjeder, spesielt i de fattigste nasjonene. 

Til tross for forsyningskjedens sjokk og stigende matpriser på grunn av diverse kriser, har internasjonale finansieringer og investeringer i landbruk og agrifood-systemer stagnert. UNCTADs World Investment Report 2023 avslørte en nedgang i antall internasjonale investeringsprosjekter i agrifood-systemer sammenlignet med 2015. Moreno understreket forumets potensial for å kanalisere flere midler fra globale kapitalmarkeder til matproduksjon. FAOs generaldirektør, Dongyu Qu, fremhevet viktigheten av å transformere agrifood-systemer for å oppnå bærekraftsmålene, inkludert utryddelse av sult og fattigdom. 

 

FLERE HISTORIER