Bærekraftsnytt Klima og miljø

Rekordår for Fornybar Energi i 2023 ifølge IEA-rapport

Det internasjonale energibyrået (IEA) har nylig oppjustert forventningene til fornybar energi i 2023. Ifølge IEAs Renewable Energy Market-rapport forventes det en installasjon av 440 GW med ny fornybar energikapasitet dette året, en økning på 24 prosent fra tidligere estimater. Solenergi forventes å utgjøre to tredjedeler av den nye kapasiteten, og land som Tyskland har allerede nådd en milepæl med tre millioner solcellepanelsystemer.

Kina fortsetter å ta ledelsen innen fornybar energi, og IEA forventer at 55 prosent av all ny fornybar kapasitet som blir utviklet i 2023 og 2024, vil bli bygget ut i Kina. Produksjonskapasiteten for solcellepaneler ventes å nå nesten 1 000 GW innen 2024, noe som vil kunne møte etterspørselen i IEAs scenario for netto nullutslipp innen 2050. Imidlertid kan produksjonen av vindkraftutstyr oppleve utfordringer med å holde tritt med den økende etterspørselen frem til 2030. Denne økningen i forventningene til fornybar energi er en positiv indikasjon på den globale overgangen mot mer bærekraftige og klimavennlige energikilder, men det er fortsatt behov for ytterligere investeringer, teknologiutvikling og politiske tiltak for å fremskynde denne overgangen.

 

FLERE HISTORIER