Se alle paneldebattene fra Grønn digital Arendalsuke og Skatten

Topplederdebatten, den tredje boligsektor eller bærekraftig finans – for et etterlengtet gjensyn eller samtalene du gikk glipp av: her er alle eventene til UN Global Compact Norge i opptak. Du finner både arrangementer fra Grønn digital Arendalsuke, som UN Global Compact Norge arrangerte med Klimahuset og Footprint, og Debatten på Skatten.

Mandag 10. august

Rapportlansering: Cleanup Generation // Arrangør: YSI og KMD

Young Sustainable Impact (YSI) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan man kan skape økt engasjement hos unge for bærekraftsmålene. Rapporten munner ut i klare forslag og politikkanbefalinger som ble presentert under Grønn digital Arendalsuke.

Norsk klimapolitikk: Brudd på barns rettigheter? // Arrangør: Unicef og UN Global Compact

I desember 2019 fikk den norske regjeringen et brev av Greta Thunberg og 15 andre ungdommer, hvor de hevder at Norge bryter med barnerettighetene (FNs barnekonvensjon) ved å fortsette å øke gass- og oljeproduksjonen. Unicef-ambassadør Penelope Lea krevde svar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Tirsdag 11. august

Topplederdebatten 2020: Har styreledere og selskaper det som trengs for å nå bærekraftsmålene? // Arrangør: UN Global Compact, Aftenposten og Futureboards

Vi har ti år på å nå bærekraftsmålene. Hva slags kompetanse, holdninger og verdier trenger vi på toppen av beslutningspyramiden, og hvordan kan nordiske selskaper ta internasjonalt lederskap i dette arbeidet? Kristin Skogen Lund og Rickard Gustafson, og et panel med CEO-er og investorer i noen av Norges største selskaper, prøver å oppklare dette.

Naturrisiko som finansiell risiko // Arrangør: WWF, Sparebank 1 og UN Global Compact Norge

Med bærekraftssjefer, en biolog og et panel av politikere som Barth Eide og Heggelund, spør generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, hvorfor og hvordan naturrisiko er finansiell risiko.

Ungdomspartilederdebatt om fremtidens næringsliv // Arrangør: UN Global Compact Norge

Årets politiske høydepunkt er for mange ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka, og under Grønn digital Arendalsuke ble dette et av de mest etterspurte arrangementene. Temaene er krisepakker til oljenæringen, inkludering og fremtidens næringsliv; hvordan gjenoppbygger vi økonomien post-covid, hvordan bekjemper vi strukturell rasisme i Norge, og hva ville ungdomspolitikerne gjort om de var partileder ved valget i 2021?

UK-Norway cooperation: Future of sustainable finance // Arrangør: The British Embassy og UN Global Compact

Hvordan kan privat kapital bidra til å redde oss fra klimakrisen? Den britiske ambassadøren til Norge og Sir Roger Gifford, CEO i UK Green Finance Institute, er bare to av dem som åpner om mulighetene for bærekraftig finans.

Er uføretrygd den eneste veien å gå? // Arrangør: The Human Aspect, Fontenehus Norge og UN Global Compact

Mer enn en tredjedel av personer på uføretrygd mottar dette på grunn av psykiske vansker. Hva er mulighetene for dem som havner mellom ufør og arbeidsfør?

Tilhørighetsøkonomien: Samtale med Cilia H. Indahl og Martin Sandbu // Arrangør: UN Global Compact Norge

I denne live-innspillingen av podkasten Fremtidens Næringsliv snakker UNGCN-direktør Kim Gabrielli med Financial Times-kommentator Martin Sandbu og EQT-sjef Cilia Indahl om Sandbus siste bok, «The Economics of Belonging».

Onsdag 12. august

Solenergi som koronatiltak // Arrangør: Solenergiklyngen, Asplan Viak, Klimapartner og UN Global Compact Norge

Kan økt etterspørsel etter solenergi være med på å ikke bare redde arbeidsplasser, men også skape flere nye, grønne arbeidsplasser? Norske aktører er langt framme på å ta solenergi i bruk i nye markeder og med ny teknologi – i bygg, og flytende på havet.

Hvordan skal vi klare å holde ut på hjemmekontor i flere måneder fremover? // Arrangør: Hammer&Hanborg, ICE Group, UN Global Compact Norge

Hvordan kan næringslivet lykkes i koronadugnaden samtidig som produktivitet og mental helse opprettholdes?

Erfaringskompetanse i psykiske helse- og rustjenester // Arrangør: Helseetaten Oslo kommune, UN Global Compact Norway

Personer med ruserfaring eller som har hatt en psykisk lidelse, kan gi verdifull kunnskap tilbake til tjenestene. Denne erfaringskompetansen er en uvurderlig ressurs som kan forbedre hjelpen som personer med behov for psykiske helse- og rustjenester får av kommunene.

«Fremtidens Næringsliv»: Antibiotikaresistens som bærekraftsutfordring // Arrangør: UN Global Compact Norge

Antibiotikaresistens kan bli den neste pandemien. Hvordan får vi store investeringer inn i kostbar antibiotikautvikling, når suksess ikke er lønnsomt? I denne live-innspillingen av podkasten Fremtidens Næringsliv snakker UNGCN-direktør Kim Gabrielli med Sissel Lønning Andresen (daglig leder i Pfizer) og SV-politiker Nicholas Wilkinson.

Torsdag 13. august

Distribuert solenergi: Cheaper, faster, cleaner // Arrangør: Solenergiklyngen og UN Global Compact Norge

Halvparten av verdens befolkning mangler elektrisitet og vil fortsatt leve i mørket i 2030 med dagens strategi. Er vi ved et veiskille hvor solenergi er lønnsomt nok til å erstatte gasskraftverk i det globale sør, allerede før de er bygget?

Tredje boligsektor – fra små piloter til store byer // Arrangør: Kritisk bynettverk og UN Global Compact Norge

Kan løsningen på de økende forskjellene i boligmarkedet være innføring av en ny sektor mellom å leie og eie: en tredje boligsektor?

Bærekraftig byutvikling // Arrangør: Asplan Viak

Fremtidens byer må ha plass til både natur og mennesker. Kan en byøkologisk tilnærming bidra til å hjelpe oss ut av klima- og naturmangfoldskrisen? Hvordan planlegge for menneskets habitat i den bærekraftige byen?

 

FLERE HISTORIER