Bærekraftsnytt Likestilling og mangfold

Statsbudsjettet 2024: Kraftig styrking av likestillingsarbeidet

Av Melica Jahangiri

I lys av statsbudsjettet for 2024 er det tydelig at regjeringen intensiverer sitt engasjement for likestilling og bekjempelse av diskriminering i Norge. Med en dedikert økning på 18 millioner kroner til likestillingsfeltet, setter regjeringen i verk tiltak for å bygge et mer inkluderende samfunn. Dette er en tydelig anerkjennelse av at selv om Norge har gjort betydelige fremskritt innen likestilling, er det fortsatt utfordringer som må adresseres for å skape et samfunn hvor alle er likeverdige.

Opprettelse av nytt likestillingssenter
En av de mest betydningsfulle tiltakene er opprettelsen og driften av et nytt likestillingssenter. Dette senteret blir det femte i sitt slag i Norge, og representerer en viktig milepæl i landets ambisjon om å ha en landsdekkende struktur for likestillingsarbeid. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery poengterte betydningen av dette initiativet ved å si: «Selv om Norge er ledende innen likestilling, har vi fortsatt en lang vei å gå». I et samfunn som stadig endres, vil disse sentrene fungere som bærebjelker for kontinuerlig utdanning, forskning og informasjon om likestillingsspørsmål.

Styrket innsats mot kjønnsdeling og seksuell trakassering
I tillegg til dette nye senteret, har regjeringen også prioritert tiltak for å motvirke kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Ved å adressere dette problemet håper man å fremme likestilling mellom kjønnene i alle sektorer av arbeidslivet. Dette inkluderer også en styrket innsats mot seksuell trakassering. I den moderne arbeidsplassen er det avgjørende å sikre at alle medarbeidere kan jobbe i et trygt og inkluderende miljø, fritt for trakassering og diskriminering.

Økte tilskudd til likestillingsorganisasjoner og Diskrimineringsnemnda
3,5 millioner kroner av den foreslåtte økningen er dedikert til ulike organisasjoner som arbeider for likestilling. Disse organisasjonene spiller en kritisk rolle i å fremme likestilling på ulike diskrimineringsgrunnlag. Ved å styrke disse organisasjonenes kapasitet, kan de effektivt nå ut til flere mennesker og forsterke deres påvirkningskraft i samfunnet.
Videre blir sekretariatet for Diskrimineringsnemnda styrket med en økning på 3,5 millioner kroner. Dette tiltaket reflekterer en anerkjennelse av nemndas økende ansvar, særlig med tanke på saker knyttet til seksuell trakassering og gjengjeldelse ved varsling.

Fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold
Regjeringens forpliktelse til et tryggere og mer inkluderende samfunn for lhbt+-personer er også verdt å merke seg. Dette vil bli forsterket gjennom regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har som mål å adressere og redusere utfordringer og diskriminering mot disse gruppene.

Regjeringens 2024-budsjett gir en tydelig retning for landets likestillingsbestrebelser. Med økte midler, nye tiltak og en tydelig forpliktelse til å bekjempe diskriminering, står Norge styrket i sin ambisjon om et mer inkluderende samfunn.

 

FLERE HISTORIER