Bærekraftsnytt COP28

Stort gjennombrudd på FNs klimatoppmøte allerede første dag

Av: Julie Marie Winger Eriksen

FNs klimatoppmøte (COP 28) hadde i går sitt åpningsmøte i Dubai. Nasjoner verden over er samlet i De forente arabiske emirater for å diskutere klimautfordringene, handlingsplaner og nye tiltak de neste to ukene. Det var få som hadde forventet at allerede under den første dagen skulle COP-presidenten Sultan al-Jaber banke gjennom opprettelsen av det nye fondet for tap og skade.

Det var under fjorårets klimatoppmøte i Egypt at det ble bestemt at tap og skade fondet skulle opprettes. I tiden etter møtet har en overgangskomite jobbet med utarbeidelsen av fondet, og denne prosessen har ikke vært smertefri. Det har blant annet vært stor usikkerhet knyttet til om USA kommer til å ta del i fondet. Denne usikkerheten ble imidlertid avkreftet da USAs klimautsendte John Kerry under gårsdagens møte bekreftet at USA tar del i fondet og donerer i første omgang 17,5 millioner dollar.

 

I forkant av COP 28 møtet ble det antatt at diskusjonene knyttet til opprettelsen av fondet for tap og skade skulle bli en av de vanskeligste sakene å avklare. Overraskelsen var derfor stor da enigheten knyttet til dette fondet kom første dagen, også før stats- og regjeringssjefene hadde ankommet Dubai. Opprettelsen av fondet er en milepæl innenfor global klima- og miljø politikk.

 

En rekke avgjørende detaljer knyttet til hvem som skal betale inn til fondet og hvor høye summer er fortsatt ikke fastsatt, men under møtet lovet både De forente arabiske emirater og Tyskland å betale inn 100 millioner dollar hver til fondet. Videre fulgte Storbritannina med 40 millioner pund i tillegg til 20 millioner til andre relaterte formål, og Japan lovet en sum på 10 millioner dollar. Norge oppga ingen opplysninger om hvilken sum som skal doneres. Dette skal kunngjøres på et eget toppledermøte senere i uken.

 

 

 

FLERE HISTORIER